En annen verden er mulig

Denne helga arrangeres Globaliseringskonferansen 2002. Noen av verdens og Norges beste eksperter på globaliseringsspørsmål samles i Oslo.

Rundt 1500 mennesker forventes å komme, sier konferansesekretær Christoffer R. Klyve. På onsdag hadde cirka 800 personer meldt seg på.

Det er rundt 80 forskjellige møter å velge mellom, og mange vil nok lide valgets kvaler skriver arrangørene i konferanseavisa. Men mye av hensikten er å ha en blomstrende debatt og aktivitet om mange temaer.

Konferansen er organisert i fire ulike møterekker; vår verden er ikke til salgs – krig i vår tid – mangfold i natur og kultur – en annen verden er mulig.

Klyve trekker fram møter om globaliseringens utfordringer, Norges forhold til globaliseringen og krigen mot terrorismen.

Fredagens møte om “Krigen mot terroren og USAs rolle i verdenspolitikken”, vil sikkert interessere mange. Innledere er SV-leder Kristin Halvorsen, direktør ved Fredsforskningsinstituttet Stein Tønnesson og forsker ved NUPI, Espen Barth Eide.

På fredag innleder også Susan Rakhsh, Åsne Seierstad, Bjørn-Olav Utvik og Hewad Wolasmal om “Politikk og religion i terrorkrigens tid”. Vi vil også peke på fredagens møte om IMF og Verdensbanken med tittelen: “The World Bank and IMF – have they changed?” Innledere er Einar Braathen, utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, Olav Kjørven og Hellen Wangusa fra Uganda.

Utenlandske storheter

“Årets globaliseringskonferanse har fått en rekke av verdens fremste globaliseringskritikere til å sette seg på flyet til Oslo. De er ulike, har ulikt fokus, men har det til felles at de utfordrer det eksisterende systemet og søker alternative løsninger”, heter det i en pressemelding fra Globaliseringskonferansen.

På lørdag innleder Nicola Bullard fra Australia og Yash Tandon fra Zimbabwe om “Dagens globalisering – veien ut av fattigdom?” Søndagens møte om “GATS truer velferden” burde også være av stor interesse. Innledere er Maude Barlow fra Canada og Ruth Caplan fra USA.

Kommentarer