En vinglende kattunge

OM KUNST: En bemerkelsesverdig bruksanvisning for kunstens og livets kritiske øyeblikk.

Avatar
Solberg er ny kritiker i Ny Tid.
Email: norskarbeid@gmail.com
Publisert: 03.06.2019
           Kunsten og livet: en bruksanvisning
Forfatter: Kjetil Røed
Flamme Forlag, Oslo

Det er november 2017. På vei nedoverfra Sagene kjører 37-bussen, den nærmer seg sentrum. Inni bussen sitter enmann. Han ser ut av vinduet, og mens han ser tenker han. Han tenker på det hanser, men også på det han har sett. Mannen heter Kjetil Røed, han er filosof,litteraturviter og kunstanmelder. Han forsøker å sette sine erfaringer sammentil en lang sammenhengende tanke. Det er vinter. Det er snø ute.

Det sies at bruksanvisninger ikke blirlest. Det er først når funksjonaliteten ikke virker eller mestres man tyr tilbruksanvisningen. Moderne produkter byr på kompleks funksjonalitet som krevernøyere forklaringer, og bruksanvisningene inneholder teknisk dokumentasjon,informasjon om riktig installasjon og vedlikehold, men også forbehold ogadvarsler. Slik er det ikke med Kjetil Røeds bruksanvisning. Den er utenteknisk dokumentasjon, uten advarsler og forbehold, men er skrevet for å blilest. Den leker med ideen om produktveiledning, men er en lettlest håndbok i enkompleks, men ryddig struktur.

Kunsten og livet er inndelt i elleve ulike felt: oppmerksomhet, dømmekraft, tilbaketrekning, nysgjerrighet, erkjennelse, håp, samarbeid, tvisyn, håndverk, kjærlighet og solidaritet. Som essayist henviser Røed til Montaigne, men også til de sammensatte erfaringers erfaring, på tvers av tid og rom – det har han fra Proust. Som kunstkritiker framhever han tålmodighet og tilbaketrekning som sine viktigste verktøy.

RELOCATING THE PAST. RUINS FOR THE FUTURE. AV AHNAD GHOSSEIN.

Det oversette

Kreves det i dag en egen kunnskap eller spesielle studier for å forstå eller gjøre bruk av kunst? Antikkens søken etter Det Skjønne og Nyklassisimens etter Det Sanne har forvitret i en diskusjon som er knyttet an til kunstteoretiske vurderinger og debatter. En gang var Gud et felles referansegrunnlag for det samme. En annen gang var det det modernitetens blikk som bandt oss sammen. Forutsetningene for betraktningene har endret seg. Ifølge Røed angår samtalen om kunst alle. I en individorientert verden, hva er det som kan binde oss sammen? Røed omtaler selv boken som en undersøkelse av «sin mentale tilhørighet i ulike sosiale fellesskap og setter det i sammenheng med utvalgte kunstverk», videre som «kunsten å se det oversette». Det er en vinglende kattunge i et risikofylt prosjekt i snøen som setter i spill en lang tankerekke om erkjennelse, omsorg og tenkning, at det hører sammen, og at det er denne oppmerksomheten som knytter levende vesener til hverandre.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.