En vinglende kattunge


OM KUNST: En bemerkelsesverdig bruksanvisning for kunstens og livets kritiske øyeblikk.

Solberg er ny kritiker i Ny Tid.
Email: norskarbeid@gmail.com
Publisert: 2019-06-03
       
Kunsten og livet: en bruksanvisning
Forfatter: Kjetil Røed
Forlag: Flamme Forlag, Oslo

Det er november 2017. På vei nedover fra Sagene kjører 37-bussen, den nærmer seg sentrum. Inni bussen sitter en mann. Han ser ut av vinduet, og mens han ser tenker han. Han tenker på det han ser, men også på det han har sett. Mannen heter Kjetil Røed, han er filosof, litteraturviter og kunstanmelder. Han forsøker å sette sine erfaringer sammen til en lang sammenhengende tanke. Det er vinter. Det er snø ute.

Det sies at bruksanvisninger ikke blir lest. Det er først når funksjonaliteten ikke virker eller mestres man tyr til bruksanvisningen. Moderne produkter byr på kompleks funksjonalitet som krever nøyere forklaringer, og bruksanvisningene inneholder teknisk dokumentasjon, informasjon om riktig installasjon og vedlikehold, men også forbehold og advarsler. Slik er det ikke med Kjetil Røeds bruksanvisning. Den er uten teknisk dokumentasjon, uten advarsler og forbehold, men er skrevet for å bli lest. Den leker med ideen om produktveiledning, men er en lettlest håndbok i en kompleks, men ryddig struktur.

Kunsten og livet er inndelt i elleve ulike felt: oppmerksomhet, dømmekraft, tilbaketrekning, nysgjerrighet, erkjennelse, håp, samarbeid, tvisyn, håndverk, kjærlighet og solidaritet. Som essayist henviser Røed til Montaigne, men også til de sammensatte erfaringers erfaring, på tvers av tid og rom – det har han fra Proust. Som kunstkritiker framhever han tålmodighet og tilbaketrekning som sine viktigste verktøy.

RELOCATING THE PAST. RUINS FOR THE FUTURE. AV AHNAD GHOSSEIN.

Det oversette

Kreves det i dag en egen kunnskap eller spesielle studier for å forstå eller gjøre bruk av kunst? Antikkens søken etter Det Skjønne og Nyklassisimens etter Det Sanne har forvitret i en diskusjon som er knyttet an til kunstteoretiske vurderinger og debatter. En gang var Gud et felles referansegrunnlag for det samme. En annen gang var det det modernitetens blikk som bandt oss sammen. Forutsetningene for betraktningene har endret seg. Ifølge Røed angår samtalen om kunst alle. I en individorientert verden, hva …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?