Nicolai Tangen

En tilgitt, lutret og salvet korgutt


TANGEN: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Email: Trulsora@gmail.com
Publisert: 2020-04-27

Det norske folk eide halvparten av Oslo Børs, bankene og nøkkelbedriftene her i landet i 1992, den gangen jeg begynte å arbeide med det statlige eierskapet i forbindelse med Solidaritets-alternativet. Samtidig ble Oljefondet etablert, men ble stående tomt fram til 1995 – som følge av Willoch-regjeringens deregulering av finansmarkedet og den påfølgende bank- og gjeldskrisen. Siden de to første milliardene rullet inn i 1996, har Oljefondet vokst til 10 000 milliarder.

Til å ta vare på disse pengene, som i dag er grunnfjellet i den norske velferdsstaten, har sentralbanksjef Øystein Olsen valgt Nicolai Tangen, en hedgefond-spekulant som har tjent seg styrtrik på krigstilstanden i det internasjonale finansmarkedet.

«Modne pærer»

«Spekulativ fondsforvaltning», som det heter på fagspråket, er et spill for oligarker som gruppevis eller alene sitter med så stor makt og informasjon om selskapene de «raider», at de kan plukke dem som «modne pærer». Dette er deres begrep på en bedrift hvis pålydende er sendt til bunns av konjunktursvingninger, likviditetskriser eller innside-manipulasjon – mens realverdien kanskje er ti ganger så stor.

Disse oppkjøpene skjer lånefinansiert – i form av et lån som sikrer selve kjøpet og en bankkreditt som proforma back-up. Dette er i virkeligheten en fiktiv transaksjon, all den tid den spekulative fondsforvalteren betaler gjelden til bankene ved å selge den tidligere eierens produkter – vin, for eksempel, hvis det er en vingård det er snakk om.

Ronald Reagan kalte det «oppskriften på en gratis lunsj».

Abonnement kr 195/kvartal

Spekulativ fondsforvaltning årelater og utarmer.

Det sier seg selv: Spekulativ fondsforvaltning årelater og utarmer både industrisamfunnet og finansinstitusjonene med den følge at verdensøkonomien stadig oftere bryter sammen – på tross av vekst i produksjon og BNP.

Disse sammenbruddene er kalkulert og derfor forutsigbare. De spekulative fondsforvalterne sørger imidlertid effektivt for at formuene de stikker av med, er gjemt bort fra offentligheten i skatteparadiser.

Regningen for en krise, derimot, sender de til …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?