Bestill høstutgaven her

En stille form for folkemord

Mass Starvation. The History and Future of Famine
Forfatter: Alex De Waal
Forlag: Polity Press (UK)

Kan sult avskaffes? Dagens sultkatastrofer har politiske årsaker, hevder professor Alex De Waal. Han mener hungersnød må kriminaliseres og at politiske ledere må stilles for en domstol. 

Om vi analyserer de globale bølgene av hungersnød gjennom de siste 150 årene, ser vi at nærmere 100 millioner mennesker har omkommet. Omtrent 95 prosent av disse døde i perioden før 1980. Dette betyr at verden har blitt et mye bedre sted å være i de siste fire tiårene. Men det virker som om vi er i ferd med å ta et skritt tilbake – politisk påtvunget sult er på fremmarsj.

Mannen som forteller dette er ingen hvem som helst. I mer enn 30 år har professor Alex De Waal skrevet om sult som fenomen. Han har studert det, sett det på nært hold i felt som bistandsarbeider, vært aktivist og akademiker. I sin nye bok hevder han at vi fortsatt lever i den malthusianske villfarelsen om at hungersnød kommer som følge av overbefolkning – naturen slår tilbake med uår og avlingssvikt. Men slik har det ikke vært på lenge, ifølge De Waal. I samarbeid med stiftelsen han er daglig leder for, World Peace Foundation (WPF), har han katalogisert alle betydelige sultsituasjoner de siste 150 årene, og deretter klassifisert dem etter omfang: totale, meget omfattende eller store katastrofer. Katalogiseringen og klassifiseringen er i seg selv interessant lesning og god nok grunn til å skaffe seg boken.

Tre katastrofale bølger. Sultkatastrofene som har rammet verden kan deles inn i tre «bølger»: Den første i imperialismens tidsalder, fra 1870 til 1914, den andre i perioden De Waal kaller «den utvidede verdenskrigen» – 1915-50 – og den siste i den postkoloniale totalitarismen fra 1950 til 1985. Perioden fra 1870 og frem til første verdenskrig blir gjerne omtalt som «The late Victorian Holocaust» – et begrep innført av forfatter og historiker Mike Davis. I likhet med andre kolonimakter, kjørte Storbritannia en stram politisk og sosial linje i India, Kina og i deler av Sør-Amerika og Afrika. Da det britiske imperiet begynte sin ekspansjon i Asia på slutten av 1700-tallet, hadde India en livskraftig tekstilindustri. To hundre år sendere var den knust – ødelagt av britiske tariffer i tekstilproduksjonen. Råbomull ble skipet til England og ga den britiske tekstilindustrien monopol. Millioner av indere mistet jobben og sultet i hjel.

«Der Hungerplan». Den andre bølgen kom på starten av det 20. århundre, og var masseutryddelser utført av totalitære regimer. Nazistene henrettet seks millioner jøder. I tillegg hadde de en egen «Sultplan» («Der Hungerplan»). Planen var å sulte til døde 30 millioner mennesker i Øst-Europa – det vil si i Polen, Ukraina og Sovjetunionen. Hitler ønsket å kvitte seg med de han omtalte som «ubrukelige matsluk»: Tyskland ville ha Lebensraum. Dessuten trengte de matjorden til å brødfø sine egne. Ifølge De Waal lyktes ikke tyskerne med sin omfattende sultplan: det ble for komplisert og «bare» 6 millioner av de planlagte 30 strøk med.

Den siste og mest destruktive kategorien av sultkatastrofer før 1980, består av de som utspilte seg internt i kommunistland, som Sovjetunionen og Kina. Den verste av disse varte fra 1958 til 1962. Hungersnøden var et resultat av Mao Zedongs vanstyre og planen han kalte «det store spranget». Det ble et sprang ut i avgrunnen. 25 millioner sultet i hjel.

Mye av dette er kjent fra før, iallfall for dem som er interessert i slikt. Men det betyr selvsagt ikke at nye beskrivelser av den menneskelige galskapen ikke kan gi forfriskende perspektiver. Jeg vil også tro at detaljene i tyskernes sultplan er relativt ukjent for mange. Dessuten skriver De Waal godt, og han har stor troverdighet gjennom egne felterfaringer.

De Waals analyse viser at 70 prosent av alle sultkatastrofer de siste 150 årene kan tilbakeføres til politiske valg og menneskelig ansvar. 18 prosent av dødsfallene skyldtes at myndighetene ikke klarte å demme opp for matmangelen som kom av klimatiske forhold (tørke, flom et cetera). Disse dødsfallene kunne vært unngått med nødhjelp. Et eksempel på dette er fra tidlig 80-tall: Presidenten i Sudan, Gaafar Nimeiry, overså råd og tydelige tegn på tørke, og nektet å be om internasjonal assistanse. 200 000 mistet livet.

Bare 12 prosent av dødsfallene i den 150 år lange perioden skyldtes eksterne faktorer som styresmaktene ikke hadde forutsetninger for å håndtere. De fleste av disse døde i fjern fortid, skriver De Waal, som under ulike sultkatastrofer i India og Kina på 1870-tallet.

Dette kan vi gjøre noe med. De Waal vil noe mer enn bare å gjenfortelle historien. Han vil at vi skal få en dypere forståelse av det som faktisk skjer. Og her kommer vi tilbake til den britiske presten og forskeren Thomas Malthus, som De Waal mener fortsatt blir tillagt for stor betydning. De Waal hevder at all erfaring tilsier at vi kan produsere nok mat til en voksende verden. Han gir oss en grundig gjennomgang i hva som skjedde under «den grønne revolusjonen» – som førte til en markant økning i avkastningen fra jordbruket, grunnet nye frøslag og økt brukt av kunstgjødsel, insektsmidler og vanning. Han underslår ikke at denne jordbruksrevolusjonen har ført til utfordringer, men i det store og hele har den sørget for at folk flest har nok mat i magen.

De Waal bruker Etiopia som eksempel på et land som har klart å jobbe seg ut av sultens skygge. Hvem kunne trodd det? Landet har politiske ledere som har satt sultproblematikken øverst på dagsorden, til tross for de mange andre problemene de også må løse.

Sultkriminalitet er like alvorlig som folkemord.

Klimaendringer – ikke så farlig? De Waal ser dessuten nærmere på ulike klimaendringsscenarier, og mener at det ikke fins forskningsbasert grunnlag for å si at klimaendringene vil føre til direkte konflikt eller mer krig – ergo sult. Klimaendringer vil være en av flere variabler som spiller inn når et område opplever økte sosiale spenninger. Det er generelt færre sultkatastrofer nå, og nødhjelpsorganisasjonene er svært kompetente. Jo mer vi åpner for dommedagsscenarier om fremtidens klimahelvete, jo mer vil «land-grabbing» i Afrika bre om seg, ifølge De Waal. Da slår den malthusianske tankegangen inn: dem eller oss. De Waal forteller at Hitler var fan av Malthus, og han er skeptisk til nullsum-tankegangen som ligger bak. Det er legitimt å være bekymret for hva klimaendringer kan gjøre med matproduksjonen, skriver han, men mener vi vet nok om hvordan vi kan øke produktiviteten. Derfor bør vi unngå å starte nykolonialistiske tiltak som landoppkjøp.

Basert på dette grunnlaget, trodde De Waal – da han begynte å skrive boken på slutten av 2015 – at vi kunne utrydde sultproblematikken i løpet av de kommende årene. Men ting har endret seg underveis. Sult som fenomen kom tilbake i 2017.

Syria, Somalia, det nordlige Nigeria og Jemen opplever alle reelle sultsituasjoner – situasjoner som vi kanskje trodde vi var ferdige med. De Waal analyserer den aktuelle situasjonen i alle fire land, og konkluderer med at sulten er unødvendig: Noen må stilles til ansvar. Når det gjelder Jemen er Saudi-Arabia og deres allierte ansvarlig, sier de Waal. De må stilles for en domstol. Sultkriminalitet er like alvorlig som folkemord. Det er en form for folkemord. Skal vi, i 2018, tillate at noen ledere ser på mennesker bare som et overskuddsprodukt som kan sultes i hjel, slik at disse lederne kan nå sine mål? Nei, sier De Waal. Vi må alle agitere for et nytt domstolssystem, hvor slike ledere kan stilles til ansvar for det de har gjort. Derfor er det alles plikt å følge med på det som nå skjer i de nevnte landene.

Andrew Kroglund
Kroglund er kritiker og skribent. Dessuten generalsekretær i BKA (Besteforeldrenes klimaaksjon).

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte