En radikal bastion


PAX forlag er en av radikalismens få bastioner i Norge. 60-årenes ny-radikalisme lar seg vanskelig tenke uten dette arsenal av politisk litteratur.

Cordsen var tidligere redaktør av Orientering, og med ved navneskiftet til Ny Tid i 1975.
Email: kjellcordtsen@gmail.com
Publisert: 2018-11-01

Orientering 2. november 1968

PAX har gitt venstrefløyen ny innsikt og økt slagkraft. Det fins knapt noen politisk bevisst person på venstre fløy som ikke, direkte eller indirekte, har mottatt impulser fra PAX-bøkene. Og det er ikke minst PAX’ fortjeneste at norsk radikalisme i 60-årene er blitt mindre provinsiell, mindre preget av den tradisjonelt særnorske indignasjon, og mer argumenterende, båret oppe av en større konkret viten. Både gymnasiaster og politikere har her fått del i kunnskaper – organisert og samlet – som før var forbeholdt en elite av internasjonalt orienterte eksperter.

Antagelig er PAX et særsyn i forlagsbransjen – også målt med strengt internasjonale mål. Skal denne bastionen nå gå tapt? Det vil i så fall bety et tilbakeslag som norsk radikalisme får merke i år fremover. Derfor må PAX reddes. PAX er …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal