Bestill høstutgaven her

En planet vi selv har brakt i radikal ubalanse

The Anthropocene – A multidisciplinary approach

JORDEN: Antropocen betyr mer enn å skrive om økologi, miljøhistorie eller global oppvarming. Hva med at drivhuseffekten varmer opp havet med en slik fart at det tilsvarer å helle en milliard kokende tekopper i havet hvert sekund?

I den grad det finnes et vi – forstått som et globalt menneskelig felleskap – er det fordi vi befinner oss i samme situasjon: Vi lever på en planet vi selv har brakt i radikal ubalanse. Siden de færreste virkelig har erkjent denne situasjonen og virkelig forstått den, er vi fortsatt et ubevisst felleskap uten en identitet og en klar plan.

I boken The Anthropocene undersøker forfatterne et geologisk begrep for vår egen tid og påpeker at det betegner en geologisk epoke, en skjebne og en situasjon mer enn et problem. Betyr dette at vi ikke kan gjøre noe? Både ja og nei: Vi kan ikke uten videre komme oss ut av antropocen, forstått som den epoken der menneskets effekt på planeten overgår de geofysiske kreftene, siden det er en terskel vi allerede har krysset. Blant de irreversible effektene vi har utløst, er smeltingen av isen på polene, oppvarmingen av havet, forstyrrelsen av nitrogen- og fosforsyklusene i jordbruket og tap av jordsmonn. Men vi kan gjøre noe for å begrense skaden og de enorme endringene vi har satt i gang, slik som plastforurensning, logg deg inn.)

Anders Dunker
Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Flere bøker