En ny trusselsituasjon


I dag feirer vi frigjøringsdagen. Da burde vi nok en gang sette oss ned og se hvilke utfordringer vi står overfor.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2008-05-09

Etter 2. verdenskrig ble det sagt “aldri mer”. Pilarene forsvaret bygger på i dag ble lagt på den tiden. Men i dag er trusselsituasjonen en ganske annen. Det er viktig å kunne nedkjempe og være forberedt på terrorisme, ha gode allierte og stille opp i internasjonale operasjoner, og vi trenger selvsagt overvåking av eget territorium.

Men vel så stor trussel er klimaendringene. “Vår tids største utfordring” blir de kalt. 5 graders temperaturøkning vil ha fatale konsekvenser for store deler av jorden. Det er ikke krig og konflikter som er den største trusselen, men det er om klimaendringene blir så store som de kan bli. En rask kikk i statsbudsjettet viser noe helt annet. Vi bruker 31, 5 mrd på forsvarsbudsjettet, mens miljøverdepartementet får 3,2 mrd.

Den 8. mai 1945 var gleden stor. Endelig var vi et fritt land igjen. Min generasjon fatter ikke hva dette dreier seg om – vi har jo bare opplevd velstand! Men vi står på mange måter i en ny kamp. En kamp om at verdens fattigste og kommende generasjoner ikke må ta prisen for vår velstand. Men at de skal få samme mulighet som oss.

8. mai er en dag for ettertanke. På hva vi har, og på hva vi gjør.

Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv.


Abonnement kr 195 kvartal