En nietzscheansk kunsthistorie drevet av historiske krefter


Aby Warburgs billedforståelse har satt spor. Han foregrep montasjebegrepet hos russiske filmskapere, og har inspirert forfattere og kunsthistorikere. Nylig ble det holdt et foredrag om ham i Oslo.

Email: kjetilroed@gmail.com
Publisert: 7. juli 2015

KUNSTHISTORIE


Forelesningen Aby Warburg and the Image in Motion ble avholdt på Stenersenmuseet 30. mai. Arrangementet var et samarbeid mellom Stenersenmuseet, Estetisk Seminar og Blaker meieris venner. Vårt begrep om historie er som regel rettlinjet og kronologisk. Slik er det også i kunsthistorien, hvor det er vanlig å forestille seg at epoke følger på epoke, og stil avløser stil. Sett fra en slik vinkel vil også former, motiver, teknikker og uttrykk bli utdaterte, fordi kunsten, formodentlig, går fremover. Mange bestrider naturligvis en slik kunstforståelse, men det har vist seg vanskelig å etablere reelle alternativer med virkning utenfor akademia. Bare slå …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal