En motvekt til vår tids grusomme mangel på solidaritet


TOTALITARISME? Den anarko-kommunistiske kritikeren Franco Berardi mener vi har overvurdert fornuften og intelligensen som verdensforandrende kraft.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 2019-04-01
        The Second Coming
Forfatter: Franco «Bifo» Berardi
Polity Press, Storbritannia/USA

Berardis nye bok framstår som en samling hektiske notater på terskelen til en ny og farlig tid, som dessverre er vår egen, men som likner påfallende på mellomkrigstidens utydelige sammensurium av lumske tendenser, et historisk heksekjøkken der et allestedsnærværende kaos truer i horisonten. Han påpeker at opplevelsen av verdens kaotiske tid ikke er så mye et resultat av ideologiske motsetninger, men heller at hver enkelt må prosessere stadig mer informasjon i et akselererende tempo. Opplevelsen av kaos er delvis en subjektiv effekt, om årsakene enn er objektive. Historisk sett er vi samtidig inne en historisk brytningstid: Den relative orden som har rådd de siste 30–40 årene, dominert av den liberal-kapitalistiske verdensorden, er i ferd med å sprekke opp.

Hver enkelt må prosessere stadig mer informasjon i et akselererende tempo.

Som anarko-kommunistisk kritiker og aktivist har Berardi fortolket samtiden fortløpende siden han deltok i den alternative arbeiderbevegelsen i 1970-årene. Han har fulgt flere kaotiske og overgangsperioder: Ikke bare 68-opprørets løfterike tid fram mot den radikale bevegelsens stagnasjon i Thatcher-æraen. Han fulgte også på nært hold den digitale revolusjonen, en tid som var svanger med forlokkende muligheter, men som nå er i ferd med å lukke seg i monopoler og infomakt. Når infrastrukturen endres, endres også opplevelsen av hva som er mulig og nødvendig. Stabile ordninger kan virvles bort på et blunk når tiden endrer seg – noe som åpner for nye muligheter på godt og vondt.

Fornuften som slavebinder

Oppløsningen av det liberale demokratiet og valg av halvdiktatoriske ledere springer ut av en aktiv og rasende drift mot kaos, mener Berardi. Når folk vil røske opp i systemet for enhver pris, ser han det som utslag av et folkelig raseri overfor den demokratiske venstresiden mange føler har solgt seg til finanselitene og korporasjonene de skulle holde i sjakk. De som velger de nye populistiske leserne, har ikke lest Horkheimer og Adorno, men har på et forskrudd vis skjønt hovedpoenget i Opplysningens dialektikk: Den idealiserte …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement kr 195/kvartal
       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)