En motvekt til vår tids grusomme mangel på solidaritet


TOTALITARISME? Den anarko-kommunistiske kritikeren Franco Berardi mener vi har overvurdert fornuften og intelligensen som verdensforandrende kraft.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 1. april 2019
       
The Second Coming
Forfatter: Franco «Bifo» Berardi
Forlag: Polity Press, Storbritannia/USA

Berardis nye bok framstår som en samling hektiske notater på terskelen til en ny og farlig tid, som dessverre er vår egen, men som likner påfallende på mellomkrigstidens utydelige sammensurium av lumske tendenser, et historisk heksekjøkken der et allestedsnærværende kaos truer i horisonten. Han påpeker at opplevelsen av verdens kaotiske tid ikke er så mye et resultat av ideologiske motsetninger, men heller at hver enkelt må prosessere stadig mer informasjon i et akselererende tempo. Opplevelsen av kaos er delvis en subjektiv effekt, om årsakene enn er objektive. Historisk sett er vi samtidig inne en historisk brytningstid: Den relative orden som har …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging