En hyllest til de sterke innvandrermødrene

SAMTIDSHISTORIE: Ut av skyggene forteller om den harde likestillingskampen til innvandrermødre som fulgte etter sine menn til Norge i håp om et bedre liv, men som ble møtt med fremmedfrykt, rasisme og fordommer.

Pinar Ciftci
Ciftci er skribent og skuespiller.
Email: info@ciftcipinar.com
Publisert: 04.06.2019
           Ut av skyggene
Forfatter: Shazia Majid Aschehoug
, Norge

Med Ut av skyggene harShazia Majid (f. 1974) skrevet en etterlengtet og viktig bok som handler om denharde og lange kampen mot likestilling for innvandrerkvinnene i landet vårt.Det hele starter med fedrene som innvandrer til Norge fordi det er arbeid å fåher. Deretter forlater mødrene hjemlandet og flytter til Norge, og etter hvertblir barna deres født. Boken er inndelt i to deler, “Mødrene” og “Døtrene”, sominneholder flere detaljrike essays.

Majids viktigste nedslagsfelt er detnorsk-pakistanske miljøet, men boken forteller like mye historien om min tyrkisk-kurdiskebakgrunn og identitet. Som en av annengenerasjonsinnvandrerne, eller«annengenerasjonsnordmennene» som Majid kaller oss – med mine tyrkisk-kurdiskeforeldre som innvandret til Norge på 70-/80-tallet; faren min i 1978 og morenmin i 1987 – blir jeg rystet over den grufulle behandlingen foreldrene våre fikk på den tiden. Det ernesten ikke til å tro at mine landsmenn for bare 40 år tilbake kunne være fyltav så mye hat og fremmedfrykt. Sett i lys av den stadig blomstrende høyreekstremismen både i Norgeog i resten av Europa kommer det likevel ikke som et sjokk.

Til tider får jeg lyst til å lukke øynene og legge bort boken, for jeg føler meg fremmedgjort. Akkurat som Majid ble jeg født i Norge – jeg er norsk, og Norge er hjemlandet mitt – men situasjonen var helt annerledes for foreldrene våre. Det er viktig å anerkjenne det for bedre å kunne forstå dem, oss selv og veien videre for våre barn og barnebarn.

FOTO: ISA KARAKUS, PIXABAY

… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve