En heteronormativ sirkel

Når Norge stiller samme krav til skeive og heterofile flyktninger, viderefører vi diskrimin-erende praksis.

Avatar
Email: nina@skeivverden.no
Publisert: 15.09.2016

De aller fleste flyktningene som kommer til Norge og som innvilges asyl, kommer fra land som forbyr likekjønnede ekteskap. I noen av landene risikerer man dessuten dødsstraff for homofili. Norge legger andre lands diskriminerende lovverk til grunn i møte med skeive flyktninger, og ønsker ikke å endre på dette – til tross for at vi gjennom eget lovverk har forpliktet oss til ikke å diskriminere hverken direkte eller indirekte.

For å kunne få familiegjenforening kreves det at familielivet ble etablert før flukten til Norge. Man skal altså enten være lovlig gift, kunne dokumentere samboerskap i minst to år, eller ha barn sammen for å tilfredsstille kravene til familiegjenforening. Skeive flyktninger har derfor ikke reell rett til familiegjenforening med sine partnere. Det at de ikke hadde like rettigheter som heterofile i landet de flyktet fra, fører til at de heller ikke får like rettigheter i Norge.

Praksisen går fullstendig på tvers av utviklingen vi har hatt ellers når det gjelder skeive pars rettigheter i Norge de siste årene: Vi har fått ny ekteskapslov, og kirkemøtet vedtok i vår en kjønnsnøytral liturgi. Politisk sett er de færreste imot dette, og Norge har utvilsomt kommet mye lenger enn en rekke andre land i verden – land hvor det kommer flyktninger fra.

Et reelt problem. Det kan virke som det hersker en antakelse om at skeive mennesker ikke ønsker familiegjenforening eller familieliv. Denne antakelsen er problematisk, og bygger opp under stereotypiske oppfatninger om skeive, med et underliggende budskap om at de ikke har de samme behovene som andre mennesker.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer