En gruvenæring for framtida?

Av: Olav Aga Engebøprosjektet er først ut i Regjeringens mineralsatsning. Dersom det å bruke fjorddeponi blir vanlig praksis for en ny norsk gruvenæring, vil flere fjorder stå i fare. Man kan spørre seg om regjeringen vil satse på en næring fra forrige århundre, eller legge til rette for framtidas gruveindustri. Og hva har verdens største […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14-10-2015

Av: Olav Aga

Engebøprosjektet er først ut i Regjeringens mineralsatsning. Dersom det å bruke fjorddeponi blir vanlig praksis for en ny norsk gruvenæring, vil flere fjorder stå i fare. Man kan spørre seg om regjeringen vil satse på en næring fra forrige århundre, eller legge til rette for framtidas gruveindustri. Og hva har verdens største gruveselskap til felles med erkebiskop Desmond Tutu?

Irreversibelt. BHP Billiton er verdens største gruveselskap. Bedriften er ansvarlig for en av de største miljøkatastrofene i historien. Over en periode på 30 år slapp selskapet ut to milliarder tonn gruveavfall i Ok Tedi-elven i Papa Ny Guinea. Utslippet hadde enorme konsekvenser for urbefolkning, regnskog og økosystemet i elven.
Under én prosent av verdens gruver drives med sjødeponi. De aller fleste land har forbud. Utenom Norge tillater kun fire land å dumpe avfall i sjøen.
En mindre pålitelig kilde på god miljøstandard enn BHP Billiton må man lete lenge etter. Etter en lang historie med miljøsynder har likevel noen grenser blitt satt. Selskapet har sluttet å bruke elver og hav som avfallsplass for gruvene sine.
I årets statsbudsjett øker de blåblå bevilgningene til å rydde opp etter næringer som har behandlet fjorder som søppeldynger. Livet i fjorden kommer aldri tilbake dit det var før. Det er langt enklere å ikke forurense enn å rydde opp i etterkant.

Ressurser. Det finnes alternativer. Å være en fjordforkjemper betyr ikke at man er mot gruvedrift. I India gir de konsesjon til det selskapet som vil drive gruva med minst avfall. I EU er usynlige gruver den nye standarden. Hjemme i Norge ser det ut til at målet er gruver til enhver pris.
Gruver kan drives uten avfall. Da må driften under bakken. For det første må man se på alt man henter ut av fjellet som ressurser, ikke bare det ene mineralet man leter etter. I Norge har vi flere steinbrudd som utelukkende henter ut stein. I Førdefjorden vil man dumpe 250 millioner tonn med steinmasser. Dette kunne blitt brukt.
Skal dette bli lønnsomt, kan man gjøre som Polen og Storbritannia. Der har man en avgift på å bruke nye masser, og på den måten tjener man på å bruke alt som hentes ut. I Polen har de også avgift på å deponere masser, noe som har gitt en kraftig nedgang i bruken av deponi.
Ikke alt kan brukes. Derfor må man ha et sted å legge resten av massen. Det klart beste alternativet er å bruke …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.