En fredspris av Nobels type?

Nobels fredspris premierer i år et pågående fredsarbeid. Prisen bør forstås som en oppmuntring til ikkevoldelig fremdrift i Tunisias politiske utvikling, heller enn en pris for oppnådde resultater.

Ny Tid

Årets fredsprisvinnere, den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog, er ikke primært fredsarbeidere eller fredsforkjempere i Nobels forstand, men en bred allianse av sivilsamfunn som har vært avgjørende for å unngå borgerkrig i Tunisia. Dette gjør årets fredspris interessant på flere nivåer.
Etter å ha tilbrakt de siste 25 årene i nasjonal og internasjonal fredsbevegelse, lar jeg meg sjelden imponere av Nobelkomiteens årlige fredspristildelinger. Som oftest vitner tildelingene om en elitistisk og pragmatisk verdensanskuelse. Vi i fredsbevegelsen har en mer grasrotbasert og idealistisk tilnærming. Komiteen fokuser tradisjonelt på verdens storpolitikk fremfor idealistisk arbeid mot krig og militarisme. Nobelkomiteen går derfor heller ikke av veien for å tildele sine priser til voldsutøvende statsledere heller enn idealistiske fredsforkjempere når det anses passende. Som oftest velges de velkjente politikerne fremfor fredsaktivistene av frykt for at prisen skal oppleves som irrelevant i egen politisk sfære. Dette er nok hovedgrunnen til at Nobelkomiteen sjeldent glimter til med en fredspris til en vaskeekte idealist.
Dette året kom heller ikke Nobelkomiteen med noen fredspolitisk innertier i sitt valg, men heller ikke en ren skivebom.
Det beste med innretningen av årets fredspris er fokuset på sivilsamfunnets innsats for fred. Prisen indikerer forhåpentligvis et visst skifte i Nobelkomiteens arbeid på dette punktet. Årets pris gir et velkomment nedenfra–opp-perspektiv på fredsskaping. Det at Tunisias grunnlovsprosess også er et resultat av initiativer fra landet selv – ikke fra USA, Kina, EU eller andre eksterne aktører – forsterker igjen dette positive.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL