Ill. Vincent di Silvestro

En digital allmakt?


Facebook-skandalen i fjor demonstrerer hvor uaktsomt leverandører av sosiale nettverk omgås dataene til sine brukere – og tydeliggjør hvilke kolossale utfordringer «The Big Four» stiller vårt demokrati overfor.

Dolata er professor i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stuttgart.
Email: dolata@nytid.com
Publisert: 2019-02-24

Nesten alle nettbrukere benytter seg av minst ett tilbud fra de ledende internettkonsernene Apple, Google, Amazon og Facebook. Markedsmakten til disse fire i vesentlige segmenter av den kommersielle delen av internett har økt kraftig i de siste årene. Dermed har konsernene også fått en enorm samfunnsmessig betydning. For ikke bare tilbringer brukerne storparten av sin internett-tid på deres plattformer, men brukernes adferd på nettet blir også i betydelig grad styrt gjennom standard-innstillinger, «features» og algoritmiske sorterings- og utvelgelsesfunksjoner som man blir underlagt – og knapt nok greier å unngå.

Det trengs  et offentlig  medietilsyn for den digitale tidsalderen.

Et stadig mer presserende spørsmål er hvordan den økende innflytelsen til internettkonsernene kan la seg begrense. De ulike forslagene som har kommet fram i denne debatten strekker seg fra strengere politisk kontroll og regulering av konsernene, til å dele dem opp eller oppløse dem helt. Dermed står to punkter av politisk påvirkning i fokus: mulighetene til å begrense deres markedsmakt, og ulike utgangspunkter for en strengere offentlig kontroll av deres plattformer, som gradvis har oppnådd en enestående betydning for offentlig diskurs og prosesser for opinionsdannelse på nett.

Økonomisk makt

Men hva består egentlig internettkonsernenes makt i? De rår i dag over betydelige økonomiske ressurser, som de kan holde nye konkurrenter på avstand med. Et blikk på årsberetningene fra 2017 viser at konsernene har svært høy omsetning: Apple tjente 229 milliarder amerikanske dollar, Amazon 178, Google 111 og Facebook 41. De tre førstnevnte er blant de 50 største bedrifter eller konsern i USA – og Facebook er på god vei til å bli en av dem. De har alle vært svært lønnsomme i mange år. I fjor hadde Apple et utbytte på nesten 50 milliarder dollar, Google 13 og Face-book 16. I tillegg kommer deres usedvanlig høye børsverdi.

Summen av dette setter disse konsernene i en posisjon hvor de kan investere massivt i videre ekspansjon og med dét øke avstanden til konkurrentene ytterligere, og også til enhver tid overta teknologifirmaer som er interessante for dem, eller ta potensielle konkurrenter bort fra markedet ved å kjøpe dem opp. Facebook kjøpte for eksempel meldingstjenesten WhatsApp i 2014 for 19 milliarder dollar, Amazon tok i 2017 over matvarekjeden Whole Foods for knappe …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)