Bestill høstutgaven her

Ekstremvær, tap av matjord, avlinger og mulige ressurskrangler

KRONIKK: Stortingsvalget må bli et klimavalg. Hva med å avsette én ekstra prosent av nasjonalbudsjettet til klimatiltak i utviklingsland?

Andrew Kroglund
Kroglund er kritiker og skribent. Dessuten generalsekretær i BKA (Besteforeldrenes klimaaksjon).

Skrevet sammen med Steinar Winther Christensen, styreleder, Gro Nylander og Finn Bjørnar Lund, styremedlemmer i Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA)

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det ca. 850 000 personer som er 67 år eller eldre i landet vårt, og ytterligere 1 140 000 som er mellom 50 og 66. Vi som skriver dette, er alle et eller annet sted innen disse aldersspennene. Det blir med andre ord flere og flere eldre. Noen ser på dette med bekymring, men vi tenker heller at vår erfaring og ettertenksomhet kan være med på å flytte norsk klima- og miljøpolitikk i nødvendig retning.

Etter at vi har fulgt Miljødirektoratets presselanseringen av FNs klimapanels 6. hovedrapport IPCC den 9. . . .

Kjære leser. Åpne flere frie artikler med en ny/eksisterende leserkonto. (Har du abonnement logger du inn her.)

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler