Ekstra byråkrati til 35 millioner hvert år

Fastlegeordningen koster staten årlig 35 millioner kroner i rent byråkrati. For nå må vi ha hjelp til å skaffe oss lege.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Uansett hva man måtte mene om fastlegereformen, mer byråkrati har det i hvert fall blitt.

Før brukte folk telefonkatalogen eller jungeltelegrafen for å skaffe seg en lege, uten at det kostet samfunnet et rødt øre.

Men etter at fastlegeordningen ble innført sommeren 2001, bruker staten 35 millioner kroner hvert år på et byråkrati hvis eneste oppgave er å fortelle deg hvilke leger oppført i telefonkatalogen som har tid til deg.

Leger kan dø

Da daværende helseminister Tore Tønne (Ap) innførte fastlegeordningen 1. juni 2001, hadde alle som ønsket det (20.000 har valgt å stå utenfor ordningen) fått tildelt en fast allmennlege å forholde seg til.

Denne fastlegen var imidlertid ikke mer fast enn at man hadde anledning til å bytte vedkommende ut to ganger i året dersom man var misfornøyd. Dessuten kunne både lege og pasient risikere å flytte eller dø.

Ifølge Rikstrygdeverket er det nå gjennomsnittlig 20-25.000 som bytter fastlege etter eget ønske per måned. 5-8000 av disse byttene skjer som følge av flytting.

For å håndtere denne byttingen har det blitt opprettet et eget byråkrati, kalt fastlegekontorene.

63 stillinger

Tallene ligger ikke i dagen når Ny Tid ber Rikstrygdeverket om en oversikt over hva denne administreringen av fastlegeordningen koster.

Men omsider får vi svar: Budsjettet for driften av fastlegekontorene i 2002 var på 34,6 millioner kroner. Og «tallene for 2003 er de samme», får vi opplyst i en e-post.

Da ordningen ble innført ble det opprettet 63 stillinger som skulle bemanne fastlegekontorene – ett i hvert fylke. Fem av stillingene ble holdt igjen i Rikstrygdeverket for å administrere ordningen sentralt.

Hva er det så disse fastlegekontorene og stillingene til en pris på 35 millioner kroner i året gjør? Jo, de tar telefonen og hjelper folk som trenger en ny fastlege til å finne hvilke leger som har ledig plass på sine pasientlister.

Og nå har de også utarbeidet en oversikt over dette på nettet – ikke ulikt de gule sidene i telefonkatalogen, vil kanskje noen si.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here