Eierskifte i Ny Tid

Ny Tid og Orientering går inn i en ny tid mens avisa feirer 60 år: Etter eierskifte sist fredag inviteres du også med på eiersiden. Ur-SF-er Einar Krog Grimsgaard (85) har abonnert siden første utgave i 1953. Han gikk i bresjen for den nye løsningen.

Avatar
Email: torbjorn@nytid.no
Publisert: 22.11.2013

Eierskap. Det var Klassekampen som onsdag 20. november først fortalte om eierskiftet i den avisa du her leser: Ny Tid, hvori opptatt Orientering.

Etter noen måneder med intern uenighet, mellom redaksjon og majoritetseiere og mellom ulike aksjonærer, kom de siste uke til enighet: 15. november signerte ansvarlig redaktør Dag Herbjørnsrud på at 77 prosent av aksjene overdras fra tidligere eier Ahmet Kilicaslan, for pålydende på 90.000 kroner. Disse aksjene skal videreselges ved neste generalforsamling.

Nå inviteres tidligere aksjonærer og bidragsytere fra Orientering-perioden (1953-1975), samt SV-ere og andre fra Ny Tid-perioden (etter 1975), med på eiersida i avisa. Også andre med tilhørighet til avistradisjonen ønskes med i den videre prosess.

Fra før er Ivar Evensmo, sønn av Orienterings første redaktør Sigurd Evensmo, nest største aksjonær. I tillegg eier Fredsrådet, Antirasistisk Senter og tidligere Orientering-skribenter mindre aksjeposter i avisa, som 19. februar i år feiret at det var 60 år siden første utgave av den opposisjonelle, internasjonale og maktkritiske publikasjonen. Herbjørnsrud understreker at avisa er inkluderende – og at avisa også på eiersiden nå vil være 100 prosent for avisas tradisjonelle linje.

– Jeg ønsker å fjerne tvilen om at eiere står i avisas tradisjon, uttalte redaktør Herbjørnsrud til Klassekampen.

Han presiserer at det i vedtektene til Ny Tid & Orientering AS de siste år har stått at formålet er å «utgi ukeavisa ‘Ny Tid – hvori opptatt Orientering’, både på papir, nett og i elektroniske medier, i forlengelsen av publikasjonens tradisjon siden grunnleggelsen i 1953».

Konflikt løst

Konflikten mellom redaksjon og majoritetseiere har tæret på avisa siden i vår.

– Vi er blitt enige om å legge konfliktene bak oss til det beste for avisa, sier Herbjørnsrud, som inntil videre også påtar seg administrasjons- og økonomiansvar.

Herbjørnsrud ble ansatt som redaktør og disponent sommeren 2005, da avisa ennå hadde SV som største eier. Etter at de rødgrønne vant valget, ble både parti og redaksjon enig om å skille lag. Det medførte at forlaget Damm/Egmont overtok i januar 2006, da avisa gikk fra tabloid- til magasinformat. Siden har Ny Tid også vært innom Dagsavisen og Mentor Medier, som i mai 2010 solgte aksjeposten til en internasjonal gruppering etter ønske fra redaksjonen.

De første tradisjonelle medeierne ble invitert med inn igjen i februar 2011. Den prosessen blir nå igjen aktualisert, ved at Herbjørnsrud
– Også Ny Tid er nå noe mer tilbake der vi var før regjeringsskiftet i september 2005. Nå handler det om å bygge opp igjen mye av det vi har tapt. Vi håper flest mulig av avisas gamle og nye venner nå kan være med på å støtte oss i en vanskelig tid, der både papiraviser generelt og venstreorienterte og globalt orienterte aviser spesielt er truet, sier Herbjørnsrud til Ny Tid.

Målet nå er fornyelse innenfor den tradisjonen har stått i siden forgjengeren Orientering ble stiftet i 1953. En mulig ny medeier er arkitekt og Ny Tid & Orientering-abonnent siden 1953, Einar Krog Grimsgaard (f. 1928). Han har alle utgavene av både Orientering og Ny Tid hjemme i sin bolig på Nesodden, hvor han også var med å starte opp Orientering-avleggeren SF i 1961.

– Det finnes ingen andre organer i det norske markedet som har klart å gjennomføre en så gjennomgripende venstreorientert debatt som Ny Tid, sier Grimsgaard til Klassekampen.

Grimsgaard har høsten 2013 vært sentral i forhandlingene for å finne fram til en ny tid for Ny Tid.

Ny start for gammel avis

Også minoritetseier Ivar Evensmo, som tidligere i høst varslet at han ville selge seg ut av Ny Tid & Orientering, vil nå være med på den nye starten. Evensmo er også intervjuet av Klassekampen. Han har følgende kommentar til den nye eiersituasjonen:

– Jeg er veldig glad for å ha lagt de interne stridighetene bak oss. Nå har avisa to hovedoppgaver: Å styrke tilliten i markedet, som har blitt skadelidende, og å sørge for at det journalistiske produktet er kritisk, samfunnsengasjert og profesjonelt.

Det jobbes nå med å få på beina et skikkelig avisprodukt samtidig som det jobbes med å få utbetalt støtte fra Kulturrådet som ble holdt tilbake grunnet konfliktnivået i avisen. Det kommer også fram i avtalen mellom partene at gjelden i selskapet er på til sammen 270.000 kroner.

Redaktør Herbjørnsrud er klar for å starte på nytt etter et turbulent år:

– Vi er blitt svekket, men forsøker nå å bygge oss opp igjen, sier han til Klassekampen.

Ny Tid har vært gjennom flere eierskifter siden SV solgte sin aksjepost på 20 prosent i januar 2006, da avisa ble overtatt av forslagshuset Damm. Siden har avisa også vært hos dagsavisen og Mentor Medier. Partiet har fremdeles forkjøpsrett på aksjer som tilbys det åpne markedet.

Eides råd

Det var forretningsmann og konfliktmegler Kim Süslü som til slutt var med på å løse floken i Ny Tid. Han har drevet med konfliktløsning i over ti år og er vant til å oppklare misforståelser og finne gode løsninger.

– Det viktigste jeg gjorde, var å bringe partene sammen i samme rom hvor de kunne se hverandre i øynene. Da er mye gjort. – Jeg fant etter hvert ut man på begge sider fant idealister, med forskjellige idealer, men som ville det beste for avisen. Manglende dialog og kommunikasjonsproblemer hadde skapt misforståelser og beskyldninger fra begge sider. Min oppgave ble å viske bort disse, forklarer tyrkisk-norske Süslü.

– Til tross for de økonomiske problemene håper jeg det vil gå bra for Ny Tid. Det norske demokratiet trenger en avis med slike perspektiver på Norge og verden rundt oss, sier Süslü.

Elisabeth Eide er professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun svarer fra Marokko at hun er lettet over at avisens eierskap nå er avklart.

– Det kom i grevens tid. Ny Tid har en særmerket stemme. Avisen tar globalisering på alvor på en udogmatisk måte og bringer originale nyheter som får oss til å tenke. Det må den fortsette med. Det burde være mulig å innhente noe støtte hos internasjonalt orienterte organisasjoner, sier Eide.

Er du interessert i aksjer eller i å bistå avisa framover? Lesere og tidligere Ny Tid- og Orientering-tilknyttede kan kontakte redaktøren på dag@nytid.no.

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 22.11.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer