FATTIGDOM: En generasjon unge skotter viser fram øyeblikk av ømhet og omsorg midt i hverdagens frustrasjoner, prøvelser og voldsepisoder.

Gray er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: carmengray@gmail.com
Publisert: 18. oktober 2019
Scheme Birds
Regissør: Ellen Fiske,Ellinor Hallin
(Storbritannia, Sverige)

En dyster hverdagsrealisme har preget og nærmest definert britisk film. Filmene skildrer arbeiderklassens fattigdom og vanskelige kår og understøttes av den politiske venstresidens bekymring for samfunnets økende forskjeller. Filmene kommer farlig nær sosialpornografi, spesielt når problemstillingene omfavnes av regissører med en privilegert bakgrunn som virker mer tvunget til å overføre klasseskyld enn ansporet til å skape noe basert på autentiske opplevelser.

Scheme Birds er ikke en av disse filmene, selv om den innledningsvis kan virke slik.