Du skal ikke slå i hjel!

Hvorfor KrF må stemme ut denne regjeringen.

Breines er rådgiver, tidligere visepresident i International PEACE Bureau og tidligere UNESCO-direktør.
Email: i.breines@gmail.com
Publisert: 2018-11-01

For snart et år siden var jeg så heldig å bli invitert til Vatikanet på konferansen Planer for en verden uten atomvåpen og for full nedrustning. Det gjorde godt å høre pave Frans’ klare tale i denne sammenhengen, og jeg håpet at han ville kunne påvirke resten av kristenheten – og verden. Så kommer Knut Arild Hareide med forfriskende politiske utspill her hjemme og snakker om solidaritet, medborgerskap og andre viktige verdier som må få større plass i vår samfunnsplanlegging – og det sågar i en situasjon hvor Norge er hærtatt av provoserende NATO-styrker på gigantøvelse!

Kan Kristelig Folkeparti hjelpe oss med å ta til motmæle mot den enorme pågående militariseringen? Kan de hjelpe oss så vi slipper å se en glisende, naivt selvtilfreds statsminister kose seg i militære maktbrynjer? Kan de bidra til å gjøre pave Frans’ ord til våre?:

«[E]t eskalerende våpenkappløp fortsetter med uforminsket styrke, og kostnadene ved utvikling og modernisering av våpen, ikke bare atomvåpen, utgjør en vesentlig utgift for enkeltland. Derved kommer de egentlige prioritetene for vår menneskelige familie i andre rekke, som kampen mot fattigdom, bygging av fred, prosjekter innen utdanning, økologi og helse samt utvikling av menneskerettighetene […].Internasjonale relasjoner kan ikke holdes fanget av militær makt, gjensidige trusler og fremvisning av våpenlagre. Masseødeleggelsesvåpen, spesielt atomvåpen, skaper kun en falsk trygghetsfølelse. De kan ikke utgjøre grunnlaget for sameksistens mellom medlemmer av vår menneskelige familie.» (Tale under konferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen, 7. desember 2014.)

Det femte bud

For det dreier seg vel om det femte bud: «Du skal ikke slå i hjel.» Å drepe er også forbudt i vårt rettssystem, og i Menneskerettighetserklæringens artikkel tre står det: «Enhver har rett til liv […].» Likevel gjelder det ikke i krig. Da er det plutselig legitimt å ta liv, og vi snakker om «rettferdig krig» eller «hellig krig» og finner måter å demonisere potensielle fiender på så det skal bli enklere å bekjempe den moralske uroen i sinnet. Fremtidige generasjoner vil ikke komme til å forstå hvordan vi kunne opprettholde et så bestialsk system, at vi ikke klarte å «skape fred med fredelige midler», som det står i FN-pakten. Det er på høy tid å kvitte seg med denne gammeldagse, patriarkalske tenkningen; på tide å kriminalisere krig …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.