Dropper våpendebatten


Stortinget ignorerer sivilsamfunnet og dropper høringa om våpeneksport. Våpensalget til Kina, Malaysia og Saudi-Arabia øker kraftig, og eksporten er doblet siden 2004.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2009-06-26

17. juni hastebehandlet Stortinget regjeringens rapport om norsk eksport av krigsmateriell i 2008. Vanligvis tar Stortinget seg tid til en høringsrunde når slike stortingsmeldinger legges fram, for å få innspill fra organisasjoner i sivilsamfunnet. Så ikke i år.

– Det er svært kritikkverdig at Stortinget hastebehandlet denne saken. Det er mange nye og kontroversielle momenter i årets melding som sivilsamfunnet burde få muligheten til å gi sine innspill på, sier Alexander Harang i Norges Fredslag til Ny Tid.

– Stortinget har nå kvittet seg med en sak som det ville vært ubehagelig for flere av partiene å la ligge til etter valget, sier han.

Særlig kontroversiell er eksporten til Saudi-Arabia og Kina. Sistnevnte er nå er inne på lista over land Norge eksporterer til, via Macao – en tidligere portugisisk koloni i nærheten av Hong Kong. I 1999 ble Macao overlevert til Kina, og er i dag en spesiell administrativ region i Kina.

Saudi-Arabia er ikke en nykommer på lista, men eksporten økte med hele 72 prosent fra 2007 til 2008, samtidig som kritikken av menneskerettighetssituasjonen i landet er omfattende.

Abonnement kr 195/kvartal

– Utenrikskomiteens innstilling er hul i sin omtale av menneskerettigheter og demokrati som kriterium for eksport av norsk krigsmateriell, mener Harang.

– Etisk dilemma

På Stortinget ønsket Venstre og KrF at meldinga skulle bli sendt ut på høring, for å få en bredere debatt om norsk våpeneksport.

– Ja, det er problematisk å eksportere krigsmateriell til Saudi-Arabia. Det er helt klart et etisk dilemma å være så store som Norge er på våpeneksport, og samtidig holde en høy profil på fred og menneskerettigheter. Da må vi være tydelige og ta åpne debatter, sier Venstres Anne-Margrethe Larsen til Ny Tid.

– Vi har reagert fordi mange organisasjoner ønsket en høring, og det er en del endringer i denne meldinga. Derfor mener Venstre og KrF at det ville vært på sin plass med en høring, sier hun.

Marit Nybakk i Arbeiderpartiet avviser kritikken.

– Det er beklagelig at meldinga kom så sent til Stortinget. Dermed var det ikke tid til å gjennomføre en høring før valget. Hvis man utsetter behandlingen av en sak ved slutten av en fireårsperiode, må saken fremmes på nytt etter at det nye Stortinget trer sammen, av den regjeringen som sitter i oktober, sier Nybakk til Ny Tid.

Harang svarer at dette er en bortforklaring fra Nybakk.

– …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?