Dropp oljeindustrien når du drar til Paris, Sundtoft!


Av: Johanne Houge og Lars Haltbrekken Vi er på stø kurs mot en varmere verden. Dette var konklusjonen fra FN da de for kort tid siden la frem en oversikt over de utslippskuttene som 146 land vil forplikte seg til å gjøre under klimaforhandlingene i Paris i desember. Verden gjør for lite – og for […]

Avatar
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-11-11

Av: Johanne Houge og Lars Haltbrekken

Vi er på stø kurs mot en varmere verden. Dette var konklusjonen fra FN da de for kort tid siden la frem en oversikt over de utslippskuttene som 146 land vil forplikte seg til å gjøre under klimaforhandlingene i Paris i desember. Verden gjør for lite – og for sent.
Hvis vi ikke klarer å få på plass en enighet om større reduksjoner i utslippene, kan gjennomsnittstemperaturen på kloden stige med godt over tre grader. Vi risikerer å sette i gang irreversible klimaendringer flere steder på kloden, som vil redusere matproduksjonen, øke hastigheten i utryddelsen av viktige planter og dyr, og føre til et økt havnivå som gjør mange steder ubeboelige. En rapport som ble lagt frem for litt siden, viste også at det er de fattige som leder an i klimakampen. Fattige land har lovet å kutte sine utslipp mer enn rike land har lovet.
For noen uker siden satt klima- og miljøminister Tine Sundtoft rett ved siden av sjefen for FNs klimaforhandlinger Christiana Figueres på Aftenpostens klimakonferanse. Da Figueres fikk spørsmål om det er rom for mer oljeboring i Arktis dersom vi skal begrense den globale oppvarmingen til maksimalt to grader, svarte hun kontant nei.
Allikevel virker det som om Sundtoft ikke hørte hva FNs klimasjef sa. I et innlegg i Dagbladet 25. oktober argumenterer Sundtoft for en klimaavtale som gir rom for norsk oljevirksomhet stadig lenger nord – en avtale som er skreddersydd for olje- og gassnasjonen Norge.

Vil øke oljeletingen. Til grunn for klimaforhandlingene ligger to sentrale spørsmål: 1) Har alle mennesker i verden lik rett til å slippe ut klimagasser? 2) Er det de landene som har skapt klimaproblemet ved å fylle opp atmosfæren med klimagasser, og som har tjent seg rike på dette, som må gjøre mest for å løse klimaproblemet? I innlegget skisserer Sundtoft en internasjonal klimaorden som tilsier at svaret på disse spørsmålene er nei.

Norges forslag til globalt klimamål innebærer at verden kan fortsette å bruke kull, olje og gass.

For det første er Norge en ivrig tilhenger av at klimaforhandlingene i Paris skal resultere i at de globale utslippene av klimagasser blir netto null i 2050. Problemet med dette målet er ordet «netto». Norges forslag til globalt klimamål innebærer at verden kan fortsette å bruke kull, olje og gass så lenge vi samtidig sørger for å fjerne en tilsvarende mengde klimagasser fra atmosfæren. Det kan gjøres ved å plante trær, eller det kan gjøres ved hjelp av teknologier som på en eller annen måte suger CO2 ut av atmosfæren og lagrer den på en trygg måte. Norges forslag er skreddersydd for et land med en stor olje- og gassnæring.
Sundtoft legger heller ikke skjul på at olje- og gassproduksjonen må fortsette. «Det er ingen løsning å stenge igjen kranene i morgen,» skriver hun. Ingen har foreslått å stenge oljekranene i morgen, men i statsbudsjettet foreslår Regjeringen å tredoble letingen etter olje neste år. Regjeringen som Sundtoft er en del av, ser med andre ord ikke for seg at oljekranene skal stenges i overimorgen heller. Dessuten vil det meste av oljeletingen fremover skje i nordområdene – olje som ifølge FNs klimasjef må bli liggende.

Startgropen. Ved å bruke kreftene på å holde liv i olje- og gassnæringen, utsetter vi overgangen til alle de gode alternativene vi skal leve av i årene som kommer – alternativene som skal gi oss jobber i fremtiden.
Klimaforhandlingene i Paris kan fortsatt legge et godt grunnlag for den internasjonale klimadugnaden de neste tiårene. Det er gledelig at så mange land har lagt frem planer om utslippskutt. Men det må være enighet om at dette bare er en beskjeden start. Den viktigste utfordringen for Norge er at klima- og miljøministeren lar hensynet til norsk olje- og gassindustri bli liggende i en skuff på kontoret i Oslo når hun reiser til Paris om litt over fire uker. Vi må slutte å tro at vi kan fortsette å pumpe opp hver eneste oljedråpe fra norsk sokkel, bare vi planter nok nye trær.


Haltbrekken og Houge er henholdsvis leder og rådgiver i Naturvernforbundet.
lh@naturvernforbundet.no, jsh@naturvernforbundet.no.

Abonnement kr 195 kvartal