Find Fix Finish Regi: Sylvain Cruiziat og Mila Zhluktenko. Tyskland

Droneguden

Find Fix Finish viser regissørens personlige oppfatninger av droneteknologien.

Dieter Wieczorek
Wieczorek er kritiker bosatt i Paris.
Email: dieter@gmail.com
Publisert: 15.06.2017
Find Fix Finish

Sylvain Cruiziat og Mila Zhluktenko (Tyskland)

I vår fullstendig mediefikserte tid er det ikke noe ekstraordinært ved å bli fotografert. Men i noen tilfeller blir dette oppfattet på en ganske annen måte: Vi kjenner til den dype mistilliten hos folk fra visse urgamle kulturer, som nekter å la seg fotografere fordi det ofte knyttes til noe dødbringende.

Men i vår egen kultur, i en verden av avanserte observasjonssystemer, er det å bli betraktet slett ikke en nøytral tilstand. Å bli observert på «feil sted» kan lett føre til forfølgelse, tortur, og til og med død. Noen av oss husker kanskje at vi som barn hadde en naturlig, intuitiv motvilje mot at det ble gjort lydopptak av oss.

Innenfor moderne filmkultur er det kanskje mest imponerende verket som kombinerer det å spionere og det å drepe, Michael Powells Peeping Tom (1960), der hovedpersonen bruker filmkameraet sitt som mordvåpen.

Dødelig observasjon. Det teknofilosofiske grunnlaget når det gjelder forholdet mellom det å se og det å drepe, ble utviklet av den franske kulturteoretikeren Paul Virilio. Han kombinerte kompleksiteten i dette forholdet med to andre viktige problemer: den stadig voksende hastigheten i teknologiutviklingen, som hindrer mennesker i å innvirke på prosessene, og «informasjonsbomben» som et nytt dødelig middel til desorientering.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer