Drømmen om en anderledes verden

Sovjetunionens fald ble forstået som kapitalismens endelige seier over kommunismen. Men det finnes nogen som vil genopprette den og give kommunismen politisk betydning i dag.

Mikkel Bolt
Bolt er professor i politisk estetikk ved Københavns Universitet og forfatter.
Email: mras@hum.ku.dk
Publisert: 02.01.2019
Kommunisme. En lille historie om, hvordan det endeligt bliver anderledes
Forfatter: Bini Adamczak
THP, Danmark

Da Bini Adamczaks lille bog om kommunisme udkom i USA i 2017, under titlen Communism for Kids, vakte den stor opstandelse. En række reaktionære kommentatorer fra medier som Breitbart talte om «hjernevask» af den amerikanske ungdom. Kombinationen af kommunisme og børnebog var for meget.

Det kan godt være at de kapitalistiske nationaldemokratier ikke er omgærdet med den samme selvindlysende naturlighed som de var efter murens fald, men vi ved dog at «kommunisme» i mange sammenhænge har været ensbetydende med massemord og tyranni. Hvordan kan Adamczak så finde på at skrive en historie om hvordan mennesker forsøger at skabe et kommunistisk samfund?

Noget må gøres

I en nordamerikansk kontekst er ordet «kommunisme» behæftet med konnotationer af ondskab og diktatur. Det er måske ikke helt så galt i en skandinavisk sammenhæng, og så alligevel: Tænk blot på de løbende debatter i Enhedslisten i Danmark, hvor partitoppen har forsøgt at undgå kommunisme-termen af frygt for at blive gjort til latter i medierne.

Denne situation har selvfølgelig at gøre med den sovjetiske statskapitalisme, der præsenterede sig som «den faktisk eksisterende socialisme», selvom den kapitalistiske økonomi på ingen måde var blevet afviklet i Sovjetunionen. Staten eksproprierede ganske vist det meste af kapitalen, men kapitalformen (pengeavlende penge) blev aldrig ophævet.

Bogen er en  uhyre fin beskrivelse af behovet for at gøre op med kapitalismens lover – som slavebinder mennesker og ødelegger Jorden.

Da Sovjetunionen brast sammen, blev dette fortolket som det kapitalistiske Vestens sejr over den onde kommunisme. På grund af identifikationen mellem det partidiktatur der blev oprettet i Sovjetunionen og kommunisme som begreb, er det svært at bruge termen.

Adamczaks bog er et forsøg på at udfordre denne historie, tilbageerobre kommunismen som idé og give denne samfundsideologi en analytisk og politisk betydning i dag. Bogen er oprindeligt skrevet i 2004, altså på et tidspunkt hvor det var meget svært at få øje på noget andet end den kapitalistiske verden der allerede eksisterede. Kapitalismen fremstod ubestridelig.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer