Drapstrues og stemples som «agenter»

– Russland opplever de verste menneskerettighetsbruddene siden Sovjet-tiden, sier Pavel Tsjikov i Agora. Han mottar Raftoprisen, men våger ikke få pengene. Tsjikov forteller om økt press under Ukraina-krigen.

Bergen 20140520. Arkivbilde av Pavel Tsjikov
Carima Tirillsdottir Heinesen

Publisert dato: 07/10/2014

Vinner. Den 25. september kunngjorde Raftostiftelsen at årets Raftopris går til den russiske organisasjonen Agora. Organisasjonen, ved leder Pavel Tsjikov, mottar prisen for sitt arbeid mot menneskerettighetsbrudd og for rettssikkerhet i dagens Russland. Han har jobbet med menneskerettighetssituasjonen i landet siden rett før Vladimir Putin fikk tildelt statsministerposten i Russland, nyttårsaften 1999.

– Siden jeg startet med menneskerettighetsarbeid i 1999, har det aldri vært akseptable forhold når det kommer til menneskerettigheter i Russland. Likevel har forholdene forverret seg drastisk siden Vladimir Putin kom til makten. Den eneste perioden hvor situasjonen kanskje var noe lysere, var da Dimitrij Medvedev var president, fra 2008 til 2012. Jeg vil si at vi nå opplever de verste angrepene på menneskerettigheter siden Sovjet-tiden, før midten av 1980-tallet, sier Pavel Tsjikov til Ny Tid på telefon.

Han kommer til Norge for å motta Raftoprisen den 2. november, på Den nationale scene i Bergen. Flere Raftoprisvinnere har senere vunnet Nobels fredspris. Tsjikov er ikke i tvil om hva som trengs for å endre situasjonen i verdens største land, arealmessig: Et politisk skifte.

– Den største utfordringen vi står overfor, må være en fredelig avsetting av det politiske regimet i Russland. Målet må være frie valg, frie medier, institusjonelle lovreformer og et uavhengig rettssystem, sier Tsjikov.

Tre advokater drapstruet

Organisasjonen Agora er en føderal sammenslåing av menneskerettighetsorganisasjoner i byene Kazan, Cheboksarv og Tsjita, med hovedsete i millionbyen Kazan – hovedstaden i Tatarstan. Organisasjonen, som ble etablert i 2005, tilbyr i dag fri rettshjelp til ofre for menneskerettighetsovergrep, hovedsaklig utført av statlig personell, som politi, over hele Russland.

Agora har som formål å forsvare ofre for menneskerettighetsbrudd og irettesette det russiske rettssystemet med loven i hånd. I Raftoprisens jurybegrunnelse heter det:

«Organisasjonen får prisen for sitt utrettelige og profesjonelle arbeid for å forsvare rettssikkerhet og andre menneskerettigheter i et Russland hvor organisasjoner og enkeltpersoner utsettes for tiltakende press fra landets myndigheter.»

Men de 35 juristene som i dag jobber for organisasjonen, løper selv en betydelig risiko med arbeidet de gjør.

– De siste to årene har tre av våre advokater, to i Moskva og en i St. Petersburg, mottatt alvorlige drapstrusler. De siste fem årene har Agora også hatt åtte inspeksjoner fra påtalemyndighetene, politiet, skattemyndighetene og justisdepartementet, forteller Tsjikov.

Agentanklager

Informasjonsarbeid og opplysning er også en viktig del av arbeidet til organisasjonen.

Dette er et utdrag fra Ny Tid 3.10.2014. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid -klikk her.

Ny Tid 12.04.2013: http://www.nytid.no/meninger/artikler/20130411/stilles-til-veggs/


Kommentarer