Drapet på Anna Lindh

Det brutale drapet på Sveriges utenriksminister Anna Lindh rører dypt ved de fleste av oss, og vekker til live vonde minner fra 17 år tilbake. Anna Lindh var en politiker som ivaretok en av de beste tradisjonene i svensk politisk historie, ikke minst representert ved avdøde statsminister Olof Palme: Å stå opp i internasjonale sammenhenger […]

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det brutale drapet på Sveriges utenriksminister Anna Lindh rører dypt ved de fleste av oss, og vekker til live vonde minner fra 17 år tilbake. Anna Lindh var en politiker som ivaretok en av de beste tradisjonene i svensk politisk historie, ikke minst representert ved avdøde statsminister Olof Palme: Å stå opp i internasjonale sammenhenger og tale tydelig mot overgrep og urettferdighet.

Raskt etter at overfallet på Lindh ble kjent, ga mange uttrykk for at det også var et angrep på Sverige som et åpent og demokratisk samfunn. Det er grunn til å understreke at man så langt ikke vet noe om gjerningsmannens motiver, eller om han engang visste hvem han angrep. Samtidig er det i stor grad opp til Sveriges ledere å bestemme om angrepet skal få ramme det åpne Sverige. Den samme beslutningen ligger i norske politikeres hender.

Like lite som alle andre kan politikerne verne seg fullstendig mot angrep fra sinnsforvirrede personer, eller andre typer hendelser. Både i Norge og Sverige har vi langt på vei klart å unngå framveksten av voldelige bevegelser som aktivt angriper politiske ledere. Den nærheten som finnes mellom folk og politikere demmer opp mot ekstreme grupper, og er trolig den beste garantien mot at politikere utsettes for angrep av mer eller mindre alvorlig karakter. Vi kan forstå at politikere etter drapet på Anna Lindh ønsker økt beskyttelse, men media, politiet og samfunnet forøvrig bør avstå fra å bygge opp under et hysteri. Sannheten er at vi alle er sårbare, at vi alle kan bli utsatt for overfall, ulykker og vold, men at vi ikke kan la oss styre av det.

Drapet på Anna Lindh fant sted bare dager før Sveriges avstemning om medlemskap i ØMU. De svenske partilederne har enes om ikke å utsette folkeavstemningen nettopp fordi man ikke vil la seg styre av volden. Vi vil ikke stille oss til doms over beslutningen, men likevel peke på at å gjennomføre en folkeavstemning i en situasjon der et helt folk sørger over en ledende politikers død slett ikke er uproblematisk. Én ting er i hvilken grad drapet på Anna Lindh vil påvirke resultatet av en folkeavstemning med store konsekvenser for Sveriges framtid. En annen ting er at det er en overhengende fare for at et eventuelt ja søndag vil ha liten legitimitet i deler av Sveriges befolkning. Vi tviler ikke på at lederne for nei-partiene fullt ut vil respektere et ja. Men det er mer usikkert om hele befolkningen er med dem.

Dermed er det fare for at drapet på Anna Lindh kan bli et like stort traume for svenskene som drapet på Olof Palme har vært, selv om gjerningsmannen skulle bli tatt. Etter Palme-drapet fikk man aldri svar på hvem som drepte ham, og hvorfor. Etter drapet på Lindh får man kanskje aldri svaret på om svenskene egentlig ønsket å skifte ut kronen med euroen, eller ikke.

---
DEL

Legg igjen et svar