Et drap som stikker dypt

Death by a Thousand Cuts. Regi: Juan Mejita Botero og Jake Kheel 

Med utgangspunkt i drapet på en skogvokter skisserer denne dokumentaren de dype motsetningene mellom to naboland – som igjen kan ses som et miniatyrbilde på flere av verdens konflikter. 

Aleksander Huser
Huser er fast filmkritiker i Ny Tid.

Publisert dato: 16/02/2017
film:

Death by a Thousand Cuts.

Juan Mejita Botero og Jake Kheel 

 

Selv om Den dominikanske republikk og Haiti deler den samme øya, er det store forskjeller mellom de to nasjonene. Ikke minst har Den dominikanske republikk relativt sett en god del bedre økonomi, med et brutto nasjonalprodukt som angivelig er ti ganger høyere enn Haitis – som på sin side er Amerikas fattigste land.

Dokumentarfilmen Death by a Thousand Cuts, som vises på dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs i Oslo denne måneden, tar utgangspunkt i et drap knyttet til den illegale kullproduksjonen i grenseområdet mellom de to landene. På Haiti har bruken av trekull, som stadig er en utbredt og ettertraktet energikilde, forårsaket en massiv avskoging. Dette har ført til at mange desperate haitiere utvinner kull av skogområdene på den dominikanske siden av grensen, noe dominikanske myndigheter har problemer med å kontrollere. Ei heller kan de straffeforfølge lov- og grenseovertrederne når disse er tilbake i hjemlandet sitt. Og dermed fortsetter en svært lite bærekraftig utnytting av øyas naturressurser, med fare for at skogdøden sprer seg videre til Den dominikanske republikk – til tross for at landet i motsetning til Haiti har ført en aktiv politikk for å verne om sine naturområder.

Det dreier seg om økonomi og naturresurser, og hvordan både fattigdom og fravær av en mer overordnet kontroll stadig resulterer i svært alvorlige miljøødeleggelser.

Fordommer og hat. Den avdøde i filmens drapssak var en dominikansk «park ranger», som hadde som oppgave å stanse denne typen ulovlig aktivitet. I 2012 ble Melaneo, som han ble kalt, funnet død i skogen nær grensen til Haiti, drept med flere knivstikk. Hovedmistenkte var en haitisk statsborger ved navn Pablo Tipal, som Melaneo kan ha tatt i å bedrive illegal kullproduksjon på dominikansk territorium. Tipal er imidlertid stadig på frifot, og haitierne i området han kommer fra, synes generelt lite villige til å gi informasjon om hvor han muligens befinner seg.

Saken er imidlertid ikke så enkel som den nok kan høres ut. De to filmskaperne Juan Mejita Botero og Jake Kheel har heller ikke laget noen typisk «true crime»-dokumentar, men bruker i stedet dette drapet til å tegne et bredere bilde av det nokså anspente forholdet mellom de to landene.

Etter hvert får vi høre om overdrevent brutal fremferd fra disse skogvokternes side, og hvordan haitierne blir møtt med fordommer, hets og sågar en historisk frykt for «haitifisering» hos den dominikanske befolkningen. Dette skal også komme til å ramme den avdøde skogvokterens familie, da Melaneo var gift med en haitisk kvinne som tvinges til å forlate Den dominikanske republikk som en følge av en mer restriktiv linje mot innvandrere fra nabolandet. Og om Tipal ikke selv blir pågrepet, blir noen av hans nærmeste familiemedlemmer utsatt for noe som fremstår som en regelrett blodhevn. Samtidig er det slettes ikke de fattige haitierne som utvinner brenselet som tjener mest på den illegale kullhandelen, det er det snarere mer mafialiknende organisasjoner som gjør – organisasjoner som ifølge filmen kan ha tilknytning til styresmaktene i Den dominikanske republikk.

Og om den mistenkte ikke selv blir pågrepet, blir noen av hans nærmeste familiemedlemmer utsatt for noe som fremstår som en regelrett blodhevn.

Verden i miniatyr. Death by a Thousand Cuts er en velfortalt og filmatisk sett svært vellaget dokumentarfilm, ikke minst på grunn av Juan Carlos Castañedas kompetente foto. I form så vel som innhold kan filmen minne om Cartel Land, som ble vist på Human Rights Human Wrongs i fjor, og som omhandler grensekontroll mellom USA og Mexico – selv om denne Oscar-nominerte dokumentaren når sant skal sies kommer en del tettere på flere dramatiske begivenheter. Death by a Thousand Cuts er i sin essens mer intervjubasert, men Botero og Kheel lar i stor grad de medvirkende uttale seg i relevante settinger, og unngår med dette en mer tv-preget opplevelse av stillesittende, snakkende hoder.

Filmen skildrer en regional konflikt som ikke har fått særlig mye oppmerksomhet, og som det dermed er viktig å rette fokus mot i seg selv. Vel så slående og fascinerende er det imidlertid at denne historien inneholder elementer som kan overføres til en rekke andre forhold. Nærmest som et miniatyrbilde av mange av verdens konflikter handler Death by a Thousand Cuts om etniske og nasjonale motsetninger og hva disse kan medføre av diskriminering, hat og forfølgelse – som igjen kan ses i sammenheng med europeisk kolonialisme og de forskjellsskapende konsekvensene dette har hatt for ulike land. Og ikke minst dreier det seg om økonomi og naturresurser, og hvordan både fattigdom og fravær av en mer overordnet kontroll stadig resulterer i svært alvorlige miljøødeleggelser.

I den bredere konteksten som filmen skisserer, er den avdøde skogvokteren med andre ord langt fra den eneste som rammes av potensielt dødelige stikk.

Kommentarer