- Nå er det opp til befolkningen å kreve at også alle i Sverige blir informert om risiko, ikke minst når det gjelder 5G-teknologien som blir introdusert, mener kreftforskeren Lennart Hardell. (Foto: PIXABAY)

Dømt til å informere om helserisiko ved mobilbruk


Italienske myndigheter er dømt til å informere offentligheten om helserisiko knyttet til mobilbruk. Når kommer vi til å få slik informasjon i Norge og Norden?

Wreden Kåss er skribent og har mastergrad i filosofi fra UiO.
Email: ingrid.kass@gmail.com
Publisert: 2019-03-01

En domstol i Roma har besluttet at myndighetene er forpliktet til å informere befolkningen om helserisiko knyttet til bruk av mobiltelefoner og annen trådløs telefoni (som for eksempel trådløse fasttelefoner, DECT), og om hvordan risikoen kan reduseres, blant annet ved å øke avstanden til telefonen ved bruk. Dommen viser blant annet til «retten til helse», som er nedfelt i den italienske grunnloven.

Myndighetene valgte ikke å anke domstolens beslutning, som nå har trådt i kraft. Ifølge dommen må den pålagte offentlige informasjonskampanjen om helserisiko og forsiktighetsanbefalinger ved bruk av mobiltelefoner og trådløs telefoni starte senest den 16. juli.

Iverksetter kampanje

I en felles pressemelding skriver de tre italienske ministrene for helse, miljø og forskning/utdanning at de bifaller domsbeslutningen, og at de anerkjenner behovet for å øke befolkningens kunnskaper og for å fremme forebyggende tiltak. De understreker at de tre departementene har innledet et samarbeid for å følge opp pålegget om å utarbeide en kampanje om hvordan mobiltelefoner skal brukes «korrekt».

Uriktig bruk av mobil- og trådløse telefoner kan gi skadevirkninger på menneskers helse.

Den erfarne svenske kreftforskeren Lennart Hardell, tidligere overlege ved kreftklinikken ved universitetssykehuset i Örebro, skriver følgende om domsbeslutningen:

«Den italienske dommen er et tilbakeslag for telekomindustrien, men et skritt framover for folkehelsen. Svenske myndigheter og media informerer ikke om risikoene knyttet til trådløs teknologi. Kunnskapen om helserisiko eksisterer allerede, men folk generelt er uvitende. Nå er det opp til befolkningen å kreve at også alle i Sverige blir informert om risiko, ikke minst når det gjelder 5G-teknologien som blir introdusert.»

Kan gi skadevirkninger

Den italienske dommen viser til at det er framlagt «dokumenter fra den vitenskapelige litteraturen der det framgår at uriktig bruk av mobil- og trådløse telefoner, som medfører eksponering av deler av menneskekroppen som er sensitive for elektromagnetiske felt, kan gi skadevirkninger på menneskers helse, spesielt når det gjelder yngre og mer sårbare individer, noe som kan ha negativ innvirkning på deres psykiske og fysiske utvikling». Det fastslås videre at bekymringene om helserisiko «ikke er blitt effektivt tilbakevist» av myndighetene.

WHOs og …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal