- Nå er det opp til befolkningen å kreve at også alle i Sverige blir informert om risiko, ikke minst når det gjelder 5G-teknologien som blir introdusert, mener kreftforskeren Lennart Hardell. (Foto: PIXABAY)

Dømt til å informere om helserisiko ved mobilbruk

Italienske myndigheter er dømt til å informere offentligheten om helserisiko knyttet til mobilbruk. Når kommer vi til å få slik informasjon i Norge og Norden?

Ingrid Wreden Kåss
Wreden Kåss er skribent og har mastergrad i filosofi fra UiO.
Email: ingrid.kass@gmail.com
Publisert: 01.03.2019

En domstol i Roma har besluttet at myndighetene er forpliktet til å informere befolkningen om helserisiko knyttet til bruk av mobiltelefoner og annen trådløs telefoni (som for eksempel trådløse fasttelefoner, DECT), og om hvordan risikoen kan reduseres, blant annet ved å øke avstanden til telefonen ved bruk. Dommen viser blant annet til «retten til helse», som er nedfelt i den italienske grunnloven.

Myndighetene valgte ikke å anke domstolens beslutning, som nå har trådt i kraft. Ifølge dommen må den pålagte offentlige informasjonskampanjen om helserisiko og forsiktighetsanbefalinger ved bruk av mobiltelefoner og trådløs telefoni starte senest den 16. juli.

Iverksetter kampanje

I en felles pressemelding skriver de tre italienske ministrene for helse, miljø og forskning/utdanning at de bifaller domsbeslutningen, og at de anerkjenner behovet for å øke befolkningens kunnskaper og for å fremme forebyggende tiltak. De understreker at de tre departementene har innledet et samarbeid for å følge opp pålegget om å utarbeide en kampanje om hvordan mobiltelefoner skal brukes «korrekt».

Uriktig bruk av mobil- og trådløse telefoner kan gi skadevirkninger på menneskers helse.

Den erfarne svenske kreftforskeren Lennart Hardell, tidligere overlege ved kreftklinikken ved universitetssykehuset i Örebro, skriver følgende om domsbeslutningen:

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer