Dommedagsfortellinger om klimaet

KLIMAKRISE: Å holde hodet kaldt i en stadig varmere verden er vanskelig. Bokens forfatter er på vei mot heteslag.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2019-09-01
        The Uninhabitable Earth – Life after Warming
Forfatter: David Wallace-Wells
Tim Duggan Books, USA

«Vi har ingenting å lære av global oppvarming», skriver David Wallace-Wells skråsikkert i denne boken. Forfatteren er journalist i New York Magazine og skriver også for The Guardian, og han er selvlært innen temaet global oppvarming. Begrunnelsen for påstanden er at tiden er for knapp og problemet for nær oss selv til at vi har tid til å lære noe eller har muligheten til å tenke over problemet.

Vi kan altså ikke lære ydmykhet, respekt for naturen, at det er viktig å jobbe sammen mot den største trusselen mot menneskehetens eksistens i moderne tid? Vi kan altså ikke lære mens vi handler? Det mener jeg vi kan. Ifølge forfatteren lever vi i en postøkologisk tilstand, derav tittelen Life after Warming. Vi blir kokt levende, en ubehagelig tilstand vi prøver å fornekte realiteten av.

Forfatteren tar framtiden på forskudd og mener tydeligvis at det allerede er for sent, nå er det bare å gå undergangen i møte. Han reflekterer lite over hvordan vi skal gjøre dette, og han glemmer at et hus som oftest har flere dører – han ser bare døren som fører rett ut i mørket. Så lenge forfatteren ikke er villig til å diskutere muligheten for at framtiden kan by på andre løsninger, blir denne boken som en litt lukket verden, til tross for at mange av påstandene hans antagelig stemmer godt med virkeligheten.

Wallace-Wells forteller at vi har fått begreper som «klimanihilisme», «økonihilisme», «klimafatalisme», «klimaapati» og «økomord». Vi har fått ekstrem-pessimistiske bøker i kjølvannet av klimakrisen, som Roy Scrantons «Å lære seg å dø i antropocen» og: «Vi er fortapt. Hva nå?». Så Wallace-Wells har hatt muligheter til å reflektere over problemet.

Hvilken medisin anbefaler så Wallace-Wells mot klimakatastrofen? Jo, akklimatisering: raskest mulig tilpasning til de nye forholdene.

Abonnement halvår kr 450

Problematisk

En bok som dette, som slett ikke er original i samtidskulturen, oppfatter jeg som dypt problematisk. «Det er verre, mye verre enn du tror», skriver forfatteren.Men hva vet egentlig denne forfatteren om hva jeg tror? Forfatteren røper at han aldri har vært noe naturmenneske. Boken …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


       

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.