Dommedagsfortellinger om klimaet

KLIMAKRISE: Å holde hodet kaldt i en stadig varmere verden er vanskelig. Bokens forfatter er på vei mot heteslag.

Henning Næss
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 01.09.2019
           The Uninhabitable Earth – Life after Warming
Forfatter: David Wallace-Wells
Tim Duggan Books, USA

«Vi har ingenting å lære av globaloppvarming», skriver David Wallace-Wells skråsikkert i denne boken. Forfatterener journalist i New York Magazine og skriver også for The Guardian, og han erselvlært innen temaet global oppvarming. Begrunnelsen for påstanden er at tidener for knapp og problemet for nær oss selv til at vi har tid til å lære noeeller har muligheten til å tenke over problemet.

Vi kan altså ikke lære ydmykhet, respektfor naturen, at det er viktig å jobbe sammen mot den største trusselen motmenneskehetens eksistens i moderne tid? Vi kan altså ikke lære mens vi handler?Det mener jeg vi kan. Ifølge forfatteren lever vi i en postøkologisk tilstand,derav tittelen Life after Warming. Vi blir kokt levende, en ubehagelig tilstandvi prøver å fornekte realiteten av.

Forfatteren tar framtiden på forskudd ogmener tydeligvis at det allerede er for sent, nå er det bare å gå undergangen imøte. Han reflekterer lite over hvordan vi skal gjøre dette, og han glemmer atet hus som oftest har flere dører – han ser bare døren som fører rett ut imørket. Så lenge forfatteren ikke er villig til å diskutere muligheten for atframtiden kan by på andre løsninger, blir denne boken som en litt lukketverden, til tross for at mange av påstandene hans antagelig stemmer godt medvirkeligheten.

Wallace-Wells forteller at vi har fåttbegreper som «klimanihilisme», «økonihilisme», «klimafatalisme», «klimaapati»og «økomord». Vi har fått ekstrem-pessimistiske bøker i kjølvannet avklimakrisen, som Roy Scrantons «Å lære seg å dø i antropocen» og: «Vi erfortapt. Hva nå?». Så Wallace-Wells har hatt muligheter til å reflektere overproblemet.

Hvilken medisin anbefaler så Wallace-Wells
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)
Gratis prøve