Dommedag er avlyst

Fylt av angst for fremtiden forsøker Kristian Leth å fortelle en alternativ historie om hvordan verden egentlig har det.

Niels Johan Juhl-Nielsen
Juhl-Nielsen er bosatt i København.
Email: nielsjohan@gmail.com
Publisert: 03.09.2018
Håb – Et forsvar for fremtiden
Forfatter: Kristian Leth
People’s Press, Danmark

De første årtier efter 2. verdenskrig var den dominerende udviklingstendens at genopbygge hvad der var blevet ødelagt og at sikre freden. Som krigens vindere grupperede USA og Sovjet sig i henholdsvis vest og øst, i hver deres interessesfærer og territorier. Med nyliberalismen og udvidelse af markederne ændredes den generelle forestilling om fremtidssamfundet, i første omgang i Vesten. Forbrugerismen indlejrede sig i billederne af morgendagens samfund og blev mere og mere global. Afkoloniseringen afløstes af en neo-
kolonialisme, og nye magtcentre forvandlede en øst–vest-dualisme til et globalt, polycentrisk magthierarki. Forestillingen om en kapitalisme i vedvarende økonomisk vækst affødte mere og mere tydeligt eksistentielle udfordringer som global opvarmning og aftagende biodiversitet, samtidig med at centrum–periferi-problematikken udløste folkevandringer.

Den indbyrdes afhængighed blev med internet og sociale medier yderligere tydeliggjort. Finansielle imperier havde vokset sig større end mange stater, og folkelige fællesskaber var blevet marginaliseret i takt med markedets gradvise kolonisering af bevidstheden, som langsomt havde gjort os alle til isolerede aktører på et globalt marked.

Et oppgjør med pessimismen

Kristian Leth skildrer i bogen Håb hvorledes han en aften ved sengelægning af sin datter blev grebet i en følelse af angst om hvad fremtiden ville bringe, da datteren gav udtryk for en meningsløshed med livet. Ja, tvivlen i hans svar havde utvivlsomt næret hendes angst, skriver han. Gennem årene havde mediernes skiftende historier om verdens elendigheder sneget sig ind på ham og aflejret et samlet indtryk af apokalypse, af at dommedag er nær – et resultat af den alarmistiske udlægning af status på verdensudviklingen. 

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/dommedag-er-avlyst/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.