Døde og levende metaforer

Kristin Fridtuns bok om metaforer i norsk språkdebatt føyer seg inn i en rekke av bøker om metaforer vi har fått på norsk de siste 20 årene. Fridtun viser på en underholdende og lærerik måte at forskjellige metaforer for språk gir ulike tankemuligheter: Språket kan oppfattes som organisme, naturresurs, system, bygning, redskap eller klesplagg. Alle disse metaforsystemene har som basis at vi «brukar handfaste saker i omverda vår til å strukturera og forstå språket». Unntaket er «system», som riktignok kan være konkret, men ofte har en mer abstrakt karakter.

Vi snakker om et «levende, vitalt» språk. Språket kan være en naturkraft og strømme som en elv og vanne kulturen. Eller vi kan oppfatte språket som et urverk, der alle hjulene griper inn i hverandre. Det kan også være en bygning vi bor i der vi stadig snekrer sammen nye uttrykk. Språket er også et instrument vi bruker til å forandre verden – vi griper etter og begriper verden gjennom språket. Og vi kan velge mellom uttrykkene, som når vi tar på forskjellige . . .Kjære leser. Opprett/åpne din frie leserkonto med din epost over for å lese videre.
(Har du abonnement, logg inn her.)
Abonnement kr 195 kvartal