Diskrimineringsvern for BDSM-ere og fetisjister inn i lova nå!

BDSM-ere og fetisjister har i dag ingen beskyttelse mot diskriminering på arbeidsplassen, og risikerer sanksjoner for å bryte med normene rundt seksuell identitet og/eller praksis. Derfor gikk Skeiv Ungdom i 1. mai-tog med parolen «Diskrimineringsvern for alle! BDSM-ere og fetisjister inn i lova nå!» Diskrimineringslovene som trådte i kraft i 2014 utgjør en viktig forskjell […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

BDSM-ere og fetisjister har i dag ingen beskyttelse mot diskriminering på arbeidsplassen, og risikerer sanksjoner for å bryte med normene rundt seksuell identitet og/eller praksis. Derfor gikk Skeiv Ungdom i 1. mai-tog med parolen «Diskrimineringsvern for alle! BDSM-ere og fetisjister inn i lova nå!» Diskrimineringslovene som trådte i kraft i 2014 utgjør en viktig forskjell i enkeltmenneskers liv, og er et av Norges viktigste tiltak for å forebygge og bekjempe diskriminering. BDSM-ere og fetisjister er imidlertid eksplisitt utelatt av loven, og seksuell orientering er definert på en snever måte. I 2010 ble Norge det fjerde landet i verden som strøk BDSM og fetisjisme som sykdomsdiagnoser. Likevel er det mange strukturelle og kulturelle fordommer mot personer med ulik seksuell orientering. LLH, Skeiv Ungdom og 15 organisasjoner fra BDSM-miljøene står samlet for at BDSM-ere og fetisjister skal omfattes i diskrimineringsloven. Det er en stor forskjell på å unnlate å ta med en gruppe i diskrimineringsvernet, og det å aktivt holde den utenfor. Slik loven står i dag, skaper den annenrangs borgere. Anerkjennelse og vern. Skeiv Ungdom støtter intensjonen om en ny, helhetlig diskrimineringslov som sier at alle mennesker har rett til beskyttelse mot diskriminering, enten det er på grunnlag av seksuell orientering, BDSM- og fetisjistidentitet eller -praksis, kjønnsidentitet, kjønn, etnisitet, livssyn, religion eller funksjonsevne. Ikke bare gir en slik diskrimineringslov personer som blir utsatt for diskriminering et grunnlag for å klage – den er også med på å anerkjenne historiene til alle de som blir utsatt for diskriminering.

Norske BDSM-ere opplever diskriminering som reduserer livskvaliteten og begrenser livsutfoldelsen.

BDSM-ere skiller seg ikke ut fra normalbefolkningen når det gjelder selvkontroll, empati, kjærlighet, likeverd og likestilling. Tvert imot kan samfunnet ha noe å lære av BDSM-eres verdier, forhandlinger og grensesetting. Revise F65 sin rapport viser at norske BDSM-ere opplever diskriminering som reduserer livskvaliteten og begrenser livsutfoldelsen. Dette bekreftes av internasjonale undersøkelser foretatt av National Coalition for Sexual Freedom (NCSF) i 1999 og 2008, som viser at 36–37 prosent av den undersøkte BDSM-gruppen på flere tusen respondenter opplever trusler, trakassering, diskriminering og hatvold. Dessuten oppgir 60 prosent av respondentene at de opplever den kanskje verste formen for undertrykkelse: å måtte leve skjult med sin fetisj/BDSM-interesse eller -orientering. Grunner til ikke å være åpen kan være angst for å bli avslørt av familie, miste jobben eller oppleve trakassering. De som blir «outet», eller de som av forskjellige årsaker må være åpne om sine preferanser, må få den rettsbeskyttelsen de har krav på. I møte med forskjellsbehandling, myter og antakelser innen helsevesen, politi og rettsvesen er et reelt diskrimineringsvern helt nødvendig. Det er fremdeles slik at to tredjedeler av alle BDSM-ere ikke forteller om sine preferanser til fastlegen sin, selv om det kunne ha vært relevant for behandling. Slik skal det ikke være!


  Halvorsrud er leder i Skeiv Ungdom. De som deltar i denne spalten er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Transparency International Norge, Skeiv ungdom, Changemaker, Én Verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser, NOAH – for dyrs rettigheter, PRESS – Redd Barna Ungdom, WWF, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Utviklingsfondet.  

---
DEL