Diktatur blir demokrati

Dette får elevene lære i skolebøkene: Diktaturet Hviterussland er et demokrati. Kreml har «imponerende løkkupler.» Bosnia var ikke med i Balkan-krigene på 1990-tallet.

Kommentarer