Salva Kiir. AFP

Diktatorland, hand i hand

Kinas grep om Afrika strammer seg i rekordfart, mens landet blåser i FN-sanksjoner mot afrikanske diktatorer og krigsforbrytere.

Halle Jørn Hanssen
Hanssen ledet tidligere Norsk Folkehjelp
Email: joe-hall@online.no
Publisert: 01.10.2018

Stortingets utenrikskomité kom nylig hjem fra en ukelang tur til Japan og Kina. Kina-reisen var den første etter fredsprisutdelingen til regimekritikeren Liu Xiaobo i 2010 og Kinas påfølgende politiske boikott av Norge, som varte til jul 2016. Da kom en slags normaliseringsavtale på plass, hvor Norge forpliktet seg til forsiktighet i omtalen av Kina og landets vedvarende krenkelser av menneskerettighetene. Norge har fulgt opp Kinas krav, og avtalen kan derfor sies å ha vært vellykket.

Statsminister Erna Solberg var også på et vellykket offisielt Kina-besøk i april 2017, som ble avsluttet med en Norgesinvitasjon til Kinas president Xi Jinping. Daværende stortingspresident Olemic Thommesen var på tilsvarende besøk i januar i år – med sine nordiske kolleger – og en stor universitetsdelegasjon var i Kina i vår. I tillegg er norsk lakseeksport til Kina mer enn åttedoblet bare siden januar 2017.

Før utenrikskomiteen dro, møttes medlemmene for å diskutere hvilke saker de burde ta opp med sine kinesiske verter. SV og Venstre foreslo å drøfte Kinas muslimske minoriteter, eksempelvis uigurene, som ifølge en FN-rapport undertrykkes og holdes i interneringsleirer. Komiteen tok dette forslaget til etterretning.

Utenrikskomiteen burde spurt kineserne om nærværet til krigsforbryterne Bashir og Kiir var en villet undergraving av FNs autoritet.

Det er flere andre saker komiteen kunne ha diskutert med sine verter. For eksempel …… OBS. Se under …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.