Udødelighet og kunstig intelligens 


Teknologiens kunstige intelligens (AI) antydes av flere som mer betydningsfull enn oppdagelsen av ilden og senere elektrisiteten. Så hva står vi nå overfor? 

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2018-05-02

Andrew Yang, mannen bak Venture for America – en ledende NGO for entreprenørskap og nystartede bedrifter – sier millioner av amerikanere vil ende som arbeidsløse i løpet av noen år. Yang, som også er nominert kandidat til neste amerikanske presidentvalg, hevder at storsatsning på AI, automatisering og roboter kan føre til at USA igjen opplever depresjonen fra 1930-tallet. «Man trenger bare selvkjørende biler for å destabilisere samfunnet,» uttalte han nylig til New York Times.

Ifølge Yang vil statlige milliardutbetalinger av kontanter til arbeidsløse, være det eneste som kan hindre opprør eller samfunnsoppløsning. I løpet av få år vil én million uutdannede lastebilsjåfører bli arbeidsløse, og de vil bli fulgt av butikkarbeidere, regnskapsmedarbeidere og andre innen telefontjenester og forsikring. Ifølge rådgivningsfirmaet McKinsey vil en tredjedel av alle jobber være automatisert om et tiår.

Klarer vi, 50 år etter 68-ernes opprør, å skue fremover og ta mulig kaos innover oss?

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,4,7,9,10,11,12,13″ ihc_mb_template=”1″ ]

The Economist beskrev nettopp dagens nye arbeidshverdag fremmet av en storsatsing på AI. Nye og bedre løgndetektorer brukes ved ansettelser, og den ansatte kan overvåkes via AI for effektivitet på tastaturet. Selskapet Workday selger AI-programvare med 60 faktorer for å forutsi ansattes lojalitet og potensial. I lagerhus kan man snart bruke Amazons nye armbånd som sporer ansattes bevegelser, som vibrerer dersom de ikke er effektive nok. Et annet AI-program gir bedriftsledelsen mulighet for å overvåke de ansattes epost – i tilfelle du skulle gjøre noe selskapet kunne bli saksøkt for. Om dette ikke er nok, vil også programmet Slack – «searchable log of all conversation and knowledge»  – analysere hvor raskt du ferdigstiller dine arbeidsoppgaver. Spørsmålet som man da stiller seg med et slikt liv, er: Vil man erstattes av en robot eller bli behandlet som en?

Menneskene er åpenbart for dumme til å overleve.

Tar solen til fange. Tidsskriftet Vagant tar i sitt nye nummer tak i fremskrittsutopier og forholdet mellom mennesker og maskiner. Blant den reflekterte gjengen av bidragsytere, kan man lese Eirik Høyer Leivestads tanker om filosofen Nikolaj Fjodorov (1829–1903) og hans «kosmisme». For ham, og mange futurister i hans fotspor, dreier det seg om overlevelse og udødelighet. …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?