Digibøker: – Ingen revolusjon

E-boka Amazons Jeff Bezos lanserte 19. november skremmer ikke Kjell Lars Berge.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[digitalisering] Den koster bare 399 dollar, men har plass til mer enn 90.000 boktitler, e-boka Jeff Bezos (bildet) lanserte denne uka. Den siste tiden har det gått en debatt i Ny Tid om digitalisering fordrer at opphavsretten reformuleres.

– Dette er ikke noen revolusjon. Slik jeg forstår det innebærer denne digitale boka at modellen fortsatt er den innbundne papirboka med en visst antall sider og et spesielt format. For faglitteraturens utvikling er denne typen bøker mindre interessante, sier Kjell Lars Berge, styreleder i Norsk faglitterær forfatterforening (NFF) til Ny tid.

Kindle, som dingsen kalles, har også trådløs nettilgang, slik at du uansett hvor du er kan få tak i den boka du vil ha i løpet av 60 sekunder, fortalte Bezos under lanseringen.

– Store deler av faglitteraturen er eller kommer til å være hovedsakelig tilgjengelig som digitale tekster. Som professor på universitetet leser jeg svært mange av de tekstene jeg er faglig opptatt av på nettet, og sjelden eller aldri innbundne utgaver som bøker eller tidsskrifter. Selvsagt vil også læremidlene være tilgjengelige først og fremst som digitale tekster, sier Berge.

Han mener digitaliseringen av bøker har mange fordeler, men at hovedutfordringen er å skille skitt og kanel.

– Dessverre legges det ikke på langt nær like mye arbeid, og prestisje, i å kvalitetssikre digitale tekster som det gjør med papirbøker og tidsskrifter, mener Berge. Han tror genreutviklingen innenfor faglitteraturen kan bli veldig spennende når det er utviklet en større forståelse for kvalitetssikring av digitale tekster.

Berge påpeker at digitale tekster allerede er lett tilgjengelige takket være stadig bedre laptop-er og stadig bedre og billigere internett-dekning, slik som i Trondheim kommune. Prosjektet «Trådløse Trondheim» ble lansert i 2006 og skal sikre at både trondhjemmerne, turister og andre besøkende etter hvert får tilgang til Internett over alt. Ambisjonen er at hele Trondheim skal bli trådløs.

– Jeg tror Jeff Bezos oppfinnelse bare blir et bittelite bidrag i utviklingen mot en variert og spennende digitalisert litteratur, sier Berge.

I et debattinnlegg på side 34 i denne utgaven av Ny Tid kritiserer Tage Wester og Sebastian Gjerding NFF og Berge for å gå baklengs inn i framtida, ved å insistere på eksemplartankegangen, altså at det skal gå an å ha kontroll på hvor magene eksemplarer det finnes av hvert verk. De mener NFF ikke «tar høyde for digitaliseringens beveggrunnlag som handler om at knappheten i de fysiske eksemplarer fullstendig opphører». Dermed mene de at opphavsrettsorganisasjonene ønsker å utsette digitaliseringen så lenge som mulig.

«Iveren etter å opprettholde kunstig knapphet ble tydelig demonstrert da NFF bidro til å underminere en ordning med fri bruk av digitalt skolemateriell etter at en inngangssum til forfatterne var betalt», skriver Wester og Gjerding.

Kjell Lars Berge avviser kritikken.

– Vi er altså for lov og rett, og vi er mot rettløshet, sier han og utfordrer de to til å skrive at de er motstandere av opphavsretten, hvis det er det de mener. Berge vil svare mer utfyllende i et debattinnlegg neste uke.

---
DEL