Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Dette bør du vite før du søker om forbrukslån

–– ANNONSØRINNHOLD ––

Hvis du først skal låne penger uten å stille med sikkerhet er det om å gjøre og finne de beste tilbudene, og sette deg grundig inn i betingelsene.

Nye tall fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at forbruksgjelden fortsatt krymper i Norge. Samtidig øker antallet misligholdte lån. I tillegg til at det er mange som ikke burde tatt opp denne typen lån, er det også unektelig mange som har lånt for dyrt. Sannsynligvis skyldes det siste at det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan bankene beregner rentetilbudene, og ikke minst hvordan de over 30 nisjebankene konkurrerer seg imellom.

Store forskjeller på rentebetingelsene

Hvis du først skal låne penger uten å stille med sikkerhet er det om å gjøre og finne de beste tilbudene. Et forbrukslån vil nemlig alltid være dyrere enn blant annet boliglån og billån. Årsaken er først og fremst det at forbrukslånene ikke krever sikkerhet. Bankene kompenserer rett og slett med høyere renter som en motvekt til den økte risikoen de tar når de ikke har pantesikring.

Det er samtidig store forskjeller på betingelsene du kan få på de usikrede lånene. De mest ekstreme eksemplene er såkalt mikrolån, det vil si lån på noen få tusen kroner som forventes tilbakebetalt i løpet av kun noen uker eller måneder. Disse lånene kan ha effektive årsrenter på flere hundre prosent. I den andre enden av skalaen finner du forbrukslån som kan ha effektive renter helt ned i cirka 7%.

Kredittscorens betydning på et forbrukslån

Dessverre er det ikke slik at alle får de laveste rentene på forbrukslån uten sikkerhet, bare de finner frem til rett bank. Omtrent alle de over 30 nisjebankene i Norge fastsetter rentebetingelsene ut i fra en helhetlig vurdering av hver enkelt søker. I korte trekk betyr dette at de søkerne som har høy kredittscore får de beste rentetilbudene.

Kredittscoren er en beregning av risikoen bankene tar når de låner deg penger. Har du for eksempel mye gjeld, ustabil inntekt, og samtidig er ung, vil scoren være lav. Det igjen betyr at du sannsynligvis ikke får spesielt gode rentetilbud når du søker om lån.

Også viktig når du søker om annen finansiering

Det er ikke bare rentebetingelsene på forbrukslån som påvirkes av kredittscoren, men også lån til for eksempel bil og bolig. Derfor lønner det seg å sette seg inn i hva som påvirker scoren, og dernest jobbe for å forbedre ens egen score. Dette tar naturligvis tid, blant annet fordi alder og betalingshistorikk har stor innvirkning.

Det er likevel mulig å ta grep som får innvirkning på kort sikt. For eksempel vil antallet kreditorer kunne spille en rolle. Folk med mange smålån og kreditter vil få rask effekt ved å samle denne typen gjeld. Et annet grep er å kvitte seg med kredittkort, og spesielt dersom du har flere. Kredittrammen i disse kortene regnes nemlig som gjeld når bankene vurderer deg, selv om du ikke skylder kredittselskapet penger.

Typiske renter på forbrukslån

Det er vanlig at bankene tilbyr renter på forbrukslån som ligger mellom 7% og 20%, om vi ser bort fra de aktørene som kun tilbyr de nevnte mikrolånene. Ulikhetene i forhold til kredittscore er det som utgjør den viktigste forskjellen mellom de to ytterpunktene.

Rentetilbudene vil derfor kunne bli seende omtrent slik ut dersom du søker hos de mest konkurransedyktige bankene:

  • Person med lav kredittscore – renter mellom 14% og 20%.
  • Person med gjennomsnittlig kredittscore – renter mellom 10% og 15%.
  • Person med høy kredittscore – renter mellom 7% og 10%.

I tillegg til kredittscoren vil også lånesummen spille en rolle for betingelsene. Små lån vil vanligvis ha noe høyere renter enn store lån. Du vil for eksempel neppe få effektive renter på 7% dersom du låner 30 000 kroner selv om du har svært høy kredittscore, men du vil fortsatt få bedre betingelser enn en søker med lav score.

Viktig å sammenligne tilbudene

De rentebetingelsene som er beskrevet her finner vi hos omtrent 20 nisjebanker som tilbyr forbrukslån opp til 500 000 kroner. Blant disse vil det også være forskjeller, på samme vis som det er forskjeller på rentetilbudene du vil få om du søker om boliglån fra både Nordea og DNB. Å sammenligne er med andre ord viktig dersom du skal finne det lånet som koster minst.

Utfordringen for mange er å vite hvor døkonomie skal hente inn tilbudene. Folk flest kjenner neppe til flere enn et par av navnene på bankene som opererer i dette markedet og gjerne de store som Bank Norwegian og Sbanken. En av løsningene er å bruke såkalte sammenligningssider som du finner på nett, som forbrukslån.no. Der finner du som regel alle nøkkeltall for rentebetingelser og lånestørrelser, samt informasjon om hvilke krav banken stiller til søkeren.

Låneeksempel: 65.000 kr. o/5 år: Eff.rente 16,33%. Kostnad 28.244 kr.Totalt 93.244 kr.

Unngå høy forbruksgjeld over lang tid

Selv om det finnes relativt sett rimelige forbrukslån vil denne typen finansiering nesten alltid være dyrere enn de fleste andre lån folk tar opp. Det er derfor en klar sammenheng mellom betalingsproblemer og forbruksgjeld. Verst er det for de som har både usikrede lån og gjeld fra kredittkort og avbetalingsordninger.

Høy forbruksgjeld kan koste mye penger, og det lønner seg alltid å betale tilbake raskt når du først har denne typen lån. Pass også på å ikke ha flere lån på samme tid.

Siste artikler

Vår skjebnesvangre skjebne (ANTI-ØDIPUS OG ØKOLOGI)

FILOSOFI: Kan en værenstenkning hvor tilblivelse, vekst og forandring er grunnleggende, åpne for nye og mer økologisk fruktbare forståelser av og holdninger til verden? For Deleuze og Guattari begynner ikke begjæret med mangel og er ikke begjær etter det vi ikke har. Gjennom fokus på begjær som tilknytning og kobling – en forståelse av identitet og subjektivitet som grunnleggende knyttet til det mellomliggende som tilkoblingen utgjør. Det de får frem ved å påpeke dette, er hvordan det ødipale begjæret og kapitalismen er knyttet til hverandre, og til konstitueringen av en bestemt form for personlig identitet eller subjektivitet. Men i dette essayet av Kristin Sampson, knyttes Anti-Ødipus også opp til førsokratikeren Hesiod, til noe helt pre-ødipalt. NY TID gir leseren her et filosofisk dypdykk til ettertanke.

En kærlighedsaffære med livets stof

MAT: Denne bog kan beskrives slik: «En fest af historier, poesi og kunst, der udforsker madkulturen i en tid med konvergerende økologiske kriser – fra den fortærende landbrugsmaskine til den genopbyggende gærende krukke.»

Om forholdet mellom diktning og filosofi

FILOSOFI: Stefán Snævarr går i boken The Poetics of Reason mot et for stramt begrep om rasjonalitet: Å leve rasjonelt er ikke bare å finne de beste midlene til å realisere ens mål, men også å gjøre livet meningsfullt og sammenhengende. Deler av dette arbeidet bør inn i alle fagområder som er opptatt av modeller, metaforer og fortellinger.

Utopiens glød

FILOSOFI: roblemet med en håbefuld optimisme er, at den ikke tager tidens klimakrise tilstrækkelig alvorlig og ender med at acceptere tingenes tilstand. Men findes der et håb og en utopi der gemmer på en skabende og kritisk kraft? NY TID ser her nærmere på tyske Ernst Blochs håbsfilosofi. For tyske Ernst Bloch må man genopdage den ild i vores konkrete erfaring der foregriber mulige fremtider i det virkelige her og nu.

Gjensyn med virkelighetens maskinrom

AGORA: Snaue 50 år etter publikasjonen av Anti-Ødipus av Gilles Deleuze og Félix Guattari har ikke verket mistet sin relevans ifølge det norske tidsskriftet AGORAs nye temanummer. Anti-Ødipus har snarere vist seg som en profetisk og høyt anvendelig begrepslig verktøykasse til granskningen av en finans- og informasjonskapitalistisk samtid. I dette essayet henvises det også til bokens påstand om at det ikke finnes noen økonomi eller politikk som ikke i høyeste grad er gjennomsyret av begjær. Og hva med det fascistiske der noen ledes til å begjære sin egen undertrykkelse som om det innebar frelse?

Selviscenesettelsen som kunstnerisk strategi

FOTO: Frida Kahlo var midtpunktet i en sofistikert internasjonal krets av kunstnere, skuespillere, diplomater og filmregissører. I Mexico var hun tidlig en tehuana – et symbol på en myndiggjort kvinne som representerer et annet kvinneideal enn det som er forankret i den tradisjonelle marianismo. Men kan vi også her se de kvinnelige stereotypiene ‘skjøge’ og ‘madonna’ i én og samme person?

Vi lever i en kollektiv drømmeverden

ESSAY: Bibelen, ifølge Erwin Neutzsky-Wulff: Testamentene i Bibelen er relatert til en «besynderlig blanding av babylonsk mytologi, myter, og historieforfalskning». For ham har ingen religion som kristendommen frembrakt like mange uhyrlige påstander, og ingen har i samme grad tatt det samme for innlysende sannheter. Neutzsky-Wulff behersker ti språk flytende og påstår at ingen ytre verden står i motsetning til den indre. Dessuten at med et såkalt subjektivt ‘jeg’ er vi fanger i et somatisk fengsel. Mulig å forstå?

Hvorfor spør vi alltid om grunnen til at menn begår voldsgjerninger, istedenfor å spørre hvorfor de ikke lar det være?

FEMICID: Drap på kvinner skjer ikke bare strukturelt og ikke bare ut fra kvinnefiendtlige motiver – de blir også i høy grad bagatellisert eller går ustraffet.

Jeg var helt ute av verden

Essay: Forfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Er Spania en terrorstat?

SPANIA: Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.

Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen?

COVID-19: Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Hjemlengsel

Bjørneboe: Jens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.

Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokka

Y-BLOKKA: Fem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Michael Moores nye film: Kritisk til alternativ energi

MiljøFor mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Sjamanen og den norske ingeniøren

SAMHOLD: Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.

Hudløs eksponering

Anoreksi: Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.