Det er telefon til Kristin Halvorsen

Ring ring

– Hallo, det er hos Kristin Halvorsen.

– Ja hei du. Ja, det er fra Enron her, du. Jeg tenkte bare jeg skulle ringe og si fra om at vi er skikkelig korrupte, og så hørte jeg at det derre fondet du er sjef for ikke vil investere i tvilsomme multinasjonale selskaper, så da bør dere kanskje ikke investere i oss, da.

– Nei akkurat, den er grei, takk for at du ringte.

Slik burde virkeligheten vært, men der er vi faktisk ikke ennå. Det kommer fram ved nærlesning av den ferske stortingsmeldinga om oljefondet:

«Det finnes ingen samlet oversikt over selskapers medvirkning til brudd på menneskeretter, miljøskade, korrupsjon eller andre brudd på etiske normer, og selskaper opplyser normalt ikke om dette selv.»

Kultent.

Kommentarer