Det er arbeid som gir trygghet, ikke skattelettelser

I USA har George Bush snudd statsfinansene i USA fra komfortabelt overskudd til gigantisk underskudd på bare én presidentperiode. Berlusconi i Italia og de borgerlige regjeringene i Danmark og Frankrike har i sine regjeringsperioder økt underskuddene. Der høyresiden kommer i posisjon, stjeles det fra kommende generasjoner gjennom underskuddspolitikk. Da blir resultatet utrygghet. Norge er intet […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 08.06.2005

I USA har George Bush snudd statsfinansene i USA fra komfortabelt overskudd til gigantisk underskudd på bare én presidentperiode. Berlusconi i Italia og de borgerlige regjeringene i Danmark og Frankrike har i sine regjeringsperioder økt underskuddene. Der høyresiden kommer i posisjon, stjeles det fra kommende generasjoner gjennom underskuddspolitikk. Da blir resultatet utrygghet.

Norge er intet unntak. Med Høyre i finansdepartementet er det i denne perioden brukt mer enn 100 milliarder ekstra i oljepenger. Et så stort oljepengebruk lar seg bare forsvare dersom det brukes til målrettede investeringer i framtida. Den registrerte arbeidsledigheten har i samme tidsrom har økt med 30 000 til nesten 100 000. I følge SSB er 220 000 helt eller delvis uten arbeid.

Høyre blir dermed svar skyldig: Hvordan er det mulig å kalle dette økt trygghet? Vi har fått mer enn 30 000 nye arbeidsledige, trygghetsleverandør nr. 1 – kommunene – har fått mindre å rutte med og forskjellene har økt. Dette skjer samtidig som høy oljepris og høy etterspørsel fra utlandet har hjulpet økonomien betraktelig. Hva vil skje dersom den økonomiske utviklingen går i gal retning?

SV vil gjennomføre vår politikk uten å øke det totale skattenivået fra 2004. Det viktigste er å omfordele og prioritere annerledes. Ledigheten skal holdes nede og sysselsettingen oppe. Høyre derimot vil ha mer av den medisinen som ikke virker. De lover 23 nye milliarder i skattelettelser finansiert

Kommentarer