«Det ville er ikke over. Lenge leve det ville!»

NATUR: Forsøket på å kontrollere naturens villskap lokalt har skapt ukontrollerte effekter globalt. Må vi fremover finne oss i å fryse og svette mer, eller er sivilisasjonen langt villere?

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Is Wildness Over?
Forfatter: Paul Wapner
Forlag: Polity Books (USA)

NATUR: Forsøket på å kontrollere naturens villskap lokalt har skapt ukontrollerte effekter globalt. Må vi fremover finne oss i å fryse og svette mer, eller er sivilisasjonen langt villere?

Amerikanske Paul Wapner er professor i global miljøpolitikk og har tidligere skrevet boken Living Through the End of Nature (2013). Her vurderer han hva naturvern er etter det Bill McKibbens har kalt den postnaturlige.tanken om den ville og uavhengige naturens bortgang i en tid der menneskeskapte klimaendringer, forurensing og en hemningsløs utplyndring av naturressursene er allestedsnærværende. I sin nye bok Is Wildness Over? diskuterer Wapner hvordan naturens fortrengte ville side kommer tilbake og hjemsøker oss.

Målet for den moderne kapitalistiske verden har vært å skape en trygg og behagelig verden og bekjempe alt som er uregjerlig og uforutsigbart. Selv om det finnes rester av en fri og ukontrollert natur i naturreservatene, er også disse ironisk nok forvaltet, overvåket og kontrollert. Her kan vi likevel få en smak av det ville, som «pirrer sjelen, øver kroppen og hever ånden». Wapners bok er skrevet som en slags hyllest til den frie naturen, men han minner oss betimelig på at de fleste mennesker har en svært begrenset aksept for det ville.
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal