Det vi ikke kan snakke om i Norge


9/11: Sannheten om hva som virkelig skjedde 11. september 2001 er ennå ikke avklart. Men innsikten Skaftnesmo formidler, er solid nok til å slå fast at et angrep med fly ikke var nok for å bringe de tre World Trade Center-bygningene ned.

Larsen er professor emeritus ved NTNU.
Email: olebole946@gmail.com
Publisert: 2019-04-01
       
TABUTEMA 911

Angrepet på World Trade Center i New York den 11. september 2001 ble anledningen til at USA lanserte flere kriger, som også Norge er delaktig i. Det umiddelbare antallet dødsofre var 3000 med ytterligere ca. 3000 døde som følge av ettervirkninger fra forgiftning påført under oppryddingsarbeidet. Krigshandlingene, som stadig pågår, har ført til tap av ytterligere hundretusener av menneskeliv. Nye lover, som det hevdes skal forhindre terror, har påført oss tap av vanlige borgerrettigheter og forringet våre liv. Alle vet dette, og alle kan være enige om at 9/11, som angrepet kalles, har vært den viktigste politiske hendelsen i verden så langt i dette århundret.

Med bakgrunn i min faglige erfaring hadde jeg undret meg over måten disse tre skyskraperne styrtet sammen på. Mine fagfellers slakt av den offisielle rapporten ble starten på mitt videre studium av mange aspekter ved 9/11, og jeg ble overbevist om at sannheten om hva som virkelig gikk for seg, er livsviktig for demokratiet.

I likhet med de fleste andre tok jeg forklaringene for god fisk.

Vi har så langt ikke kunnet lese om disse tingene i en norsk bok, men nå har det endelig kommet en svært etterlengtet utgivelse som gir en første innføring i mange viktige aspekter ved 9/11. Boken har tittelen TabuTema 911 og er skrevet av Trond Skaftnesmo. Som tittelen sier, legger han vekt på å beskrive og forklare den tabukulturen som har heftet ved emnet i alle år. Dette gir boken et særpreg i motsetning til det meste av den øvrige 9/11-litteraturen, som primært søker å avsløre feil og løgner i de offisielle rapportene. Forordet til boken er ført i pennen av den danske kjemikeren Niels Harrit, som beskriver tabukulturens slektskap med H.C. Andersens eventyr «Keiserens nye klær».

Om Patriot Act, en av de nye antiterror-lovene i USA, skriver Skaftnesmo: «Høsten 2001 betød et vannskille for lovgivning og praksis når det gjelder sivile rettigheter, ikke bare i USA, men i land etter land som har innført lignende antiterror-lover. Disse lovene gir nå myndighetene stadig økte fullmakter til å overvåke, fengsle og forfølge personer alene ut fra …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?