Det vi ikke kan snakke om i Norge

9/11: Sannheten om hva som virkelig skjedde 11. september 2001 er ennå ikke avklart. Men innsikten Skaftnesmo formidler, er solid nok til å slå fast at et angrep med fly ikke var nok for å bringe de tre World Trade Center-bygningene ned.

Knud Larsen
Larsen er professor emeritus ved NTNU.
Email: olebole946@gmail.com
Publisert: 01.04.2019
           TABUTEMA 911
Forfatter: Trond Skaftnesmo
Paradigmeskifte Forlag,

Angrepet på World Trade Center i NewYork den 11. september 2001 ble anledningen til at USA lanserte flere kriger,som også Norge er delaktig i. Det umiddelbare antallet dødsofre var 3000 medytterligere ca. 3000 døde som følge av ettervirkninger fra forgiftning påførtunder oppryddingsarbeidet. Krigshandlingene, som stadig pågår, har ført til tapav ytterligere hundretusener av menneskeliv. Nye lover, som det hevdes skalforhindre terror, har påført oss tap av vanlige borgerrettigheter og forringetvåre liv. Alle vet dette, og alle kan være enige om at 9/11, som angrepetkalles, har vært den viktigste politiske hendelsen i verden så langt i detteårhundret.

Med bakgrunn i min faglige erfaring haddejeg undret meg over måten disse tre skyskraperne styrtet sammen på. Minefagfellers slakt av den offisielle rapporten ble starten på mitt videre studiumav mange aspekter ved 9/11, og jeg ble overbevist om at sannheten om hva somvirkelig gikk for seg, er livsviktig for demokratiet.

I likhet med de fleste andre tok jeg forklaringene for god fisk.

Vi har så langt ikke kunnet lese om disse tingene i en norsk bok, men nå har det endelig kommet en svært etterlengtet utgivelse som gir en første innføring i mange viktige aspekter ved 9/11. Boken har tittelen TabuTema 911 og er skrevet av Trond Skaftnesmo. Som tittelen sier, legger han vekt på å beskrive og forklare den tabukulturen som har heftet ved emnet i alle år. Dette gir boken et særpreg i motsetning til det meste av den øvrige 9/11-litteraturen, som primært søker å avsløre feil og løgner i de offisielle rapportene. Forordet til boken er ført i pennen av den danske kjemikeren Niels Harrit, som beskriver tabukulturens slektskap med H.C. Andersens eventyr «Keiserens nye klær».

Om Patriot Act, en av de nyeantiterror-lovene i USA, skriver Skaftnesmo: «Høsten 2001 betød et vannskillefor lovgivning og praksis når det gjelder sivile rettigheter, ikke bare i USA,men i land etter land som har innført lignende antiterror-lover. Disse lovenegir nå myndighetene stadig økte fullmakter til å overvåke, fengsle og forfølgepersoner alene ut fra mistanke om hensikt tilplanlegging av straffbare handlinger. Her gjelderdet altså tankeforbrytelser.»


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve