Det vi ikke kan snakke om i Norge

9/11: Sannheten om hva som virkelig skjedde 11. september 2001 er ennå ikke avklart. Men innsikten Skaftnesmo formidler, er solid nok til å slå fast at et angrep med fly ikke var nok for å bringe de tre World Trade Center-bygningene ned.

Larsen er professor emeritus ved NTNU.
TABUTEMA 911

9/11: Sannheten om hva som virkelig skjedde 11. september 2001 er ennå ikke avklart. Men innsikten Skaftnesmo formidler, er solid nok til å slå fast at et angrep med fly ikke var nok for å bringe de tre World Trade Center-bygningene ned.

Angrepet på World Trade Center i New York den 11. september 2001 ble anledningen til at USA lanserte flere kriger, som også Norge er delaktig i. Det umiddelbare antallet dødsofre var 3000 med ytterligere ca. 3000 døde som følge av ettervirkninger fra forgiftning påført under oppryddingsarbeidet. Krigshandlingene, som stadig pågår, har ført til tap av ytterligere hundretusener av menneskeliv. Nye lover, som det hevdes skal forhindre terror, har påført oss tap av vanlige borgerrettigheter og forringet våre liv. Alle vet dette, og alle kan være enige om at 9/11, som angrepet kalles, har vært den viktigste politiske hendelsen i verden så langt i dette århundret.

Med bakgrunn i min faglige erfaring hadde jeg undret meg over måten disse tre skyskraperne styrtet sammen på. Mine fagfellers slakt av den offisielle rapporten ble starten på mitt videre studium av mange aspekter ved 9/11, og jeg ble overbevist om at sannheten om hva som virkelig gikk for seg, er livsviktig for demokratiet.

I likhet med de fleste andre tok jeg forklaringene for god fisk.

Vi har så langt ikke kunnet lese om disse tingene i en norsk bok, men nå har det endelig kommet en svært etterlengtet utgivelse som gir en første innføring i mange viktige aspekter ved 9/11. Boken har tittelen TabuTema 911 og er skrevet av Trond Skaftnesmo. Som tittelen sier, legger han vekt på å beskrive og forklare den tabukulturen som har heftet ved emnet i alle år. Dette gir boken et særpreg i motsetning til det meste av den øvrige 9/11-litteraturen, som primært søker å avsløre feil og løgner i de offisielle rapportene. Forordet til boken er ført i pennen av den danske kjemikeren Niels Harrit, som beskriver tabukulturens slektskap med H.C. Andersens eventyr «Keiserens nye klær».

Om Patriot Act, en av de nye antiterror-lovene i USA, skriver Skaftnesmo: «Høsten 2001 betød et vannskille for lovgivning og praksis når det gjelder sivile rettigheter, ikke bare i USA, men i land etter land som har innført lignende antiterror-lover. Disse lovene gir nå myndighetene stadig økte fullmakter til å overvåke, fengsle og forfølge personer alene ut fra mistanke om hensikt til planlegging av straffbare handlinger. Her gjelder det altså tankeforbrytelser.»

Fritt fall

Jeg er arkitekt og har i mange år som professor undervist i bygningskunst på NTNU. Jeg uttaler meg derfor som fagmann om de aspektene ved saken som dreier seg om konstruksjoner. Allerede på selve dagen for angrepet på World Trade Center fant jeg at det var noe muffens ved hele hendelsesforløpet, men i likhet med de fleste andre tok jeg forklaringene for god fisk. Da den offisielle rapporten endelig forelå etter flere år, presset fram av de etterlatte, ble den fort karakterisert som uvitenskapelig fabrikasjon og stort sett falsk.

Dette inntrykket forsterket seg da NISTs (National Institute of Standards and Technology) rapport om den tredje bygningen som raste sammen – bygning 7 – endelig forelå etter sju år og nytt press. NIST innrømmer selv at de tre skyskraperne falt ned i nærmest fritt fall. Bygningene falt fra toppen og ned. Når noe faller fritt, betyr det at det ikke er noe under som kan bremse fallet. Og når er det ikke noe under? Det er bare når dette under allerede er fjernet ved å være sprengt bort. Hva betyr så det? Det betyr at byggene ble tatt ned ved en såkalt kontrollert nedrivning. Og da vet vi at det tar måneder og masse folk å forberede en slik nedrivning. Er det de 19 flykaprerne som har fått dette i stand?

Jeg er arkitekt og uttaler meg derfor som fagmann om de aspektene ved saken som dreier seg om konstruksjoner.

AEtruth

Skaftnesmo beskriver grundig og korrekt de rent fysiske forutsetningene for at WTC-skyskraperne styrtet ned, slik det forstås av eksperter. Han bygger på arbeidet som er gjort av Architects and Engineers for 911 Truth, en sammenslutning av mer enn 3000 arkitekter og ingeniører fra hele verden. Mange av dem er høyt anerkjente eksperter på bygningskonstruksjon og har bygget skyskrapere (som på World Trade Center i New York). Det finnes dog aspekter ved dette som sjeldent omtales og som krever mer sofistikerte forklaringer for å kunne forstås, men innsikten Skaftnesmo formidler, er mer enn solid nok til å slå fast at et angrep med fly ikke var nok til å bringe bygningene ned. Skaftnesmo skriver: «Sjekk kollapsen selv, før du leser videre. Du kan f.eks. se den 2-minutter korte videoen: WTC 7This is an Orange. Du behøver ikke å være rakettforsker for å forstå at det du faktisk ser går dårlig i hop med det du tilbys som forklaring. […] Om du fortsatt skulle være i tvil om det er slik, kan du jo lytte til en ekspert på kontrollert sprengning: Danny Jowenko on WTC 7 controlled demolition»

Angrepet på Pentagon og den påståtte flystyrten i Shanksville er også utmerket beskrevet og kommentert, og konklusjonen er ikke overraskende at begge hendelser sannsynligvis er feilaktig framstilt i de offisielle forklaringene.

Foto: TAP

Tabukulturen

Våre nyhetsmedier har imidlertid helt unngått å ta diskusjonen. De få forsøkene på å bringe spørsmålet fram i dagspressen har blitt brutalt avvist, og leseres debattinnlegg har blitt kastet. Jeg kan nevne den uheldige imamen som ble kjeppjaget da han i 2009 antydet en annen forklaring på 9/11 enn den offisielle.

Skaftnesmo illustrerer tabukulturen med eksempler på vennesamtaler som går i hardknute fordi to venner har helt ulike syn på hva man kan stille spørsmål om. Han beskriver også til striden mellom Klassekampen og Ny Tid om 9/11, der Klassekampen representerer dagspressens selvsensur.

TabuTema 911 forklarer forutsetningene for og opptakten til 9/11 – de mange «false flag»-operasjoner – som har preget USAs politikk helt siden andre verdenskrig, hvorav den siste er angrepet på Libya. Det er også interessant å se hvordan president Obama forsøkte å stikke kjepper i hjulet for «konspirasjonsteoretikere» ved å få Det hvite hus-juristen Cass Sunstein til å infiltrere grupper av «truth-aktivister». Skaftnesmo siterer hva Sunstein skriver i artikkelen «Conspiracy Theories» (2009): «Regjeringens agenter (og deres allierte) kunne gå inn i chatterom, i online sosiale nettverk eller til og med inn i grupper i det virkelige rom […].» Sunstein anbefaler å engasjere en hær av nettroll og provokatører, som skal infiltrere og «bryte opp den harde kjernen av ekstremister som forsyner konspirasjonsteorier».

I fjor fikk Sunstein Holberg-prisen for «sitt innflytelsesrike arbeid innen rettsvitenskap, adferdsøkonomi og beslektede fagfelt». Skaftnesmo skriver: «Med beslektede fagfelt er kanskje ment overvåking og infiltrasjon, provokasjon og bedrag som statskunst? Eller kommer dette inn under adferdsøkonomi?» Ikke godt å si. Det vi vet sikkert, er imidlertid at Sunsteins Holberg-forelesning hadde tittelen «Freedom».

TabuTema 911 er lettlest med kommenterende tekstbokser og nyttige noter i bunnen av sidene som gjør det enkelt å sjekke de omtalte fakta på nettet.
Litteraturlisten mangler et par titler som har hjulpet meg til å forstå deler av hendelsen, men da er det viktig å forstå at 9/11 består av et enormt komplekst antall enkelthendelser innen vidt forskjellige fagområder som vil kreve mangfoldige publikasjoner for å bli framstilt på en utfyllende måte. Men start med TabuTema 911 – hvis du tør!


Boken ble lansert på Litteraturhuset 30. mars,
med en debatt der Niels Harrit var invitert.

Se også: Journalist søker sannhet

Abonnement kr 195 kvartal