Det store vi


Orientering 2. november 1968 Morgenbladets redaktør, Chr. Christensen, tok i et foredrag nylig til orde for at Overvåkingspolitiet må styrkes og utbygges. Med utgangspunkt i dette foredraget kommenterer Jostein Nyhamar på lederplass i AKTUELL: I motsetning til redaktør Christensen, hvis tillit til Overvåkingspolitiet er absolutt, ser vi klart farene ved den virksomhet det driver. Vi […]

Avatar
Email: orientering@nytid.no
Publisert: 2018-11-01

Orientering 2. november 1968

Morgenbladets redaktør, Chr. Christensen, tok i et foredrag nylig til orde for at Overvåkingspolitiet må styrkes og utbygges. Med utgangspunkt i dette foredraget kommenterer Jostein Nyhamar på lederplass i AKTUELL:

I motsetning til redaktør Christensen, hvis tillit til Overvåkingspolitiet er absolutt, ser vi klart farene ved den virksomhet det driver. Vi tilføyer at Overvåkingspolitiet selv har dokumentert at disse farene på ingen måte er imaginære. Svært mange husker ennå den rystende uttalelsen fra daværende overvåkingssjef Asbjørn Bryhn i forbindelse med EEC-debatten, og som gikk ut på at demonstrantene mot norsk tilslutning i virkeligheten tjente andre lands interesser. En mann som var i stand til å la en sånn padde gli seg ut av munnen, innga ikke akkurat tillit til retnings-
linjene for den organisasjon han ledet.

Vi vil i denne forbindelse også gjerne si at en attest til Overvåkingspolitiet på ingen måte overbeviser oss når den kommer fra redaktør Christensen, som i et foredrag nylig uten videre slo fast at dem som i sin tid sto i spissen for antiatomvåpenkampanjen i Norge var sprellemenn for utenlandske dirigenter som hadde organisert og lagt opp kampanjen.

Og når Christensen til alt overmål anfører Lygren-saken som et eksempel på akkurat rettssikkerhet, har vi noe vanskelig for å følge ham.

Redaktør Christensen finner det ikke betenkelig at Overvåkings-
politiet registrerer personer. Uten en skikkelig registrering kan ikke denne tjenesten arbeide, slår han fast.

Vi for vår del finner denne kartleggingen, som under enhver omstendighet også sneier inn på registrering av meninger, uhyre lite betryggende. Vi nekter også å ta redaktør Christensens ord for at de registrerte opplysningene aldri går videre til uvedkommende. Det tror vi ikke han vet noe særlig om.

Og når Christensen prøver å skjenke Overvåkingspolitiets registrering et slags alibi ved å henvise til at slik registrering er vanlig i hvert eneste land verden over er dette ikke ganske riktig.

Den danske regjering (den er borgerlig, Christensen!) vedtok nylig at den danske overvåkings-
tjenestens arkiv over registrerte personer, skulle tilintetgjøres. I dette vedtaket ligger selvfølgelig en erkjennelse av de farer som knytter seg til slikt hemmelig arkiv. Det ble fattet fordi det kom opp at registrerte opplysninger var blitt misbrukt

Vi synes Norge skulle følge i Danmarks spor.

Abonnement kr 195 kvartal