Det store vi

Orientering 2. november 1968 Morgenbladets redaktør, Chr. Christensen, tok i et foredrag nylig til orde for at Overvåkingspolitiet må styrkes og utbygges. Med utgangspunkt i dette foredraget kommenterer Jostein Nyhamar på lederplass i AKTUELL: I motsetning til redaktør Christensen, hvis tillit til Overvåkingspolitiet er absolutt, ser vi klart farene ved den virksomhet det driver. Vi […]

Avatar
Email: orientering@nytid.no
Publisert: 01.11.2018

Orientering 2. november 1968

Morgenbladets redaktør, Chr. Christensen, tok i et foredrag nylig til orde for at Overvåkingspolitiet må styrkes og utbygges. Med utgangspunkt i dette foredraget kommenterer Jostein Nyhamar på lederplass i AKTUELL:

I motsetning til redaktør Christensen, hvis tillit til Overvåkingspolitiet er absolutt, ser vi klart farene ved den virksomhet det driver. Vi tilføyer at Overvåkingspolitiet selv har dokumentert at disse farene på ingen måte er imaginære. Svært mange husker ennå den rystende uttalelsen fra daværende overvåkingssjef Asbjørn Bryhn i forbindelse med EEC-debatten, og som gikk ut på at demonstrantene mot norsk tilslutning i virkeligheten tjente andre lands interesser. En mann som var i stand til å la en sånn padde gli seg ut av munnen, innga ikke akkurat tillit til retnings-
linjene for den organisasjon han ledet.

Vi vil i denne forbindelse også gjerne si at en attest til Overvåkingspolitiet på ingen måte overbeviser oss når den kommer fra redaktør Christensen, som i et foredrag nylig uten videre slo fast at dem som i sin tid sto i spissen for antiatomvåpenkampanjen i Norge var sprellemenn for utenlandske dirigenter som hadde organisert og lagt opp kampanjen.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.