Det store klimaskiftet

Krigen i Afghanistan har på kort tid gått fra å være en hellig ku til å bli sett på som noe griseri.

Avatar
Email: dag@nytid.no
Publisert: 18.06.2010

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no

www.twitter.com/DagHerbjornsrud

I dag, fredag 18. juni, får Utenriksdepartementet 10.000 underskrifter fra nordmenn som ønsker økt kontroll med norsk våpeneksport. Det er Changemaker som står bak aksjonen.

Samme dag kommer den årlige eksportkontrollmeldingen – Stortingsmeldingen som ligger til grunn for Stortingets godkjennelse av den norske våpeneksporten for 2009.

I februar viste Ny Tid at Norges våpeneksport har blitt mer enn 20-doblet siden World Trade Center-angrepene i 2001. Få har tjent som godt på George W. Bushs invasjoner i Afghanistan og Irak som norske, halvstatlige våpenprodusenter i Kongsberg og Raufoss

Regjeringen sier i sin Soria Moria II-erklæring at de ønsker å innføre en sluttbrukererklæring, en garanti gitt til eksportør om at mottagerlandet er endelig bruker av våpnene, og at våpnene ikke skal eksporteres videre uten samtykke fra opprinnelseslandet. I Soria Moria II står det at «regjeringen har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO».

Hjelper ikke

Men dette er i praksis tomme ord. For det første så er det jo først og fremst Nato som fører organisert krig i dagens verden. For det andre så hjelper det ikke afghanske barn at det står «Made in Norway» på de Hellfirerakettene som dreper deres mor eller far.

Derfor trenger vi større debatter enn som så. Er det riktig for den norske stat å produsere krigsvåpen for eksport?

Eller slike debatter som tvinger seg fram med den danske filmen Armadillo. Tirsdag ble den vist på en lukket visning i Oslo, og forsvarsledelsen skal ifølge Aftenposten også se filmen for å forberede seg på debatten.

Armadillo viser nemlig hvordan hverdagen til danske soldater i Afghanistan er. Og den er langt unna det idylliserte «kvinne- og barnprosjektet » som norske politikere og forsvarsledere har framstilt det som de senere år.

Kritiske soldater

En ny rapport fra Sivilombudsmannen viser da også at norske Afghanistan-soldater er kritiske til hvordan hele operasjonen nå fungerer, snart ni år etter invasjonen. Det er som kjent av sine egne man skal ha det.

Og nå skjer det som burde skjedd for lenge siden: En mer åpen og sannferdig debatt om hva man egentlig er med på i Afghanistan.

Nødvendigheten av dette kom da også fram på SVs Afghanistan-konferanse på Stortinget denne uka. Tidligere FN-topp Kai Eide påpekte at 20 prosent av Norges bistand til Afghanistan nå fordeles gjennom det militære. Det viser at noe er alvorlig galt.

Det er på tide at det snart kommer også en norsk Armadillo-film. Bevilg penger. Snurr film.

Kommentarer