SAMISK: Det er ikke bare Bergen internasjonale litteraturfestival som feires 6. februar. Dagen er også samenes nasjonaldag: sámi álbmotbeaivi. «Sosiale strukturer gjør at samisk språk drukner», sier forfatter Sigbjørn Skåden, som deltar på LitFestBergen

Email: mette.karlsvik@gmail.com
Publisert: 2020-02-04

På tross av at det anslagsvis finnes bare førti tusen samer i Norge, har de, særlig de siste fem årene, gjort seg bemerket på litteratur- og kunstfeltet. Den prisvinnende forfatteren Sigbjørn Skåden (f. 1976) er en av dem.

Som mange andre samer har Skåden vokst opp med samisk som andrespråk. Takket være foreldrene skriver han skjønnlitteratur på både nordsamisk og norsk, i tillegg til å bruke samisk så ofte han kan i hverdagen; han snakker utelukkende samisk med sønnen. Skådens mor er av de få i deres region (Ofoten/Sør-Troms) som bevisst har brukt samisk som hverdagsspråk i hjemmet og slik vært med på å reversere effekten av fornorskingspolitikken:

Fornorskingspolitikken var selvsagt et barn av sin tid, begynner Skåden, og gir meg en innføring i politikken som ble ført i Norge fra omkring 1850.

– Formålet var å gjøre Norge monokulturelt, enda det fantes kulturer som hadde eksistert på Norges territorium lenge før statsdannelsen. Nord for Trøndelag fantes det egentlig ingen riksgrense før 1751, forteller Skåden, som jeg vil kalle en form for aksjonist for samiske språk. Siden han ble nestleder i Den norske forfatterforening, har han brukt samisk i mange sammenhenger hvor man tidligere bare brukte det ene av landets offisielle språk, altså norsk.

Barn som ble tatt i  å snakke samisk på skolen, ble som oftest fysisk avstraffet.

– I praksis var det blant annet forbudt å snakke annet enn norsk i norske skoler. Barn som ble tatt i å snakke samisk på skolen, ble som oftest fysisk avstraffet. Den offisielle fornorskningspolitikken ble avsluttet i 1959, da forbudet mot å snakke samisk i skolen ble opphevet.

Abonnement kr 195/kvartal

Også andre ble rammet av fornorskningspolitikken. Norges historiske politikk mot blant andre landets rombefolkning er også helt jævlig.

#Svanviken arbeidskoloni for de reisende (romanifolket, taterne) ble først stengt 1989, en institusjon der beboerne – som bodde der under trusler og tvang – ofte ble sterilisert.

Minoritetsspråk

Bergen internasjonale litteraturfestival# er sju av hundre aktører på engasjert i programposter med eller om samisk


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?