Det nytter å slåss!

Hendelsene. Kampen mot oljevirksomhet i de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har vart i ti år.

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 07.02.2014. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter, PRESS – Redd Barna Ungdom og WWF.

Vi fikk enda en seier da de fire borgerlige la fram samarbeidsavtalen sin. De hadde meislet ut følgende linjer:

«lkke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht petroleumsloven, havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-20I7, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.»

Etter Bellonas oppfatning bidrog særlig fem hendelser til at vi seiret også i denne omgang:

1. «Ross Rig»-saken, august 1993: Fikk bløtkake

Bellona-båten «Genius» lå rett utenfor sikkerhetssonen til «Ross Rig», som lette etter olje og gass for Shell i Barentshavet. Vi kalte opp riggen og advarte om at vi ville bryte sikkerhetssonen på 500 meter. Da ville de måtte stanse all aktivitet. Så snart «Genius» drev ut av sonen igjen, gjenopptok Shell aktiviteten – helt til vi på ny krysset sikkerhetssonen. Etter tolv timer dukket politiet opp for å arrestere mannskapet. På den tredje og siste dagen i arrest dukket politifolka opp med bløtkake, som takk for at vi hadde tatt godt vare på dem ute i sterk sjø.

2) Røst-saken, 2001: Stanset Hydros leteboring

I 2001 påklaget miljøbevegelsen SFTs vedtak om å gi Hydro utslippstillatelse i forbindelse med leteboring ved Røst. Etter en lang kamp kom den endelige avgjørelsen 1. juli 2002. Utslippstillatelsen var gått ut på dato, og vi fikk medhold.

3) «Eirik Raude»-saken, 2004: Full stans

Riggen «Eirik Raude» var portrettert som verdens mest moderne med tanke på sikkerhet og utslipp. Men Petroleumstilsynet hadde allerede samme år oppdaget store feil og mangler.

15 aksjonister så seg nødt til å aksjonere da «Eirik Raude» skulle slepes ut i havet gjennom Ølenfjorden, i november 2004. Få måneder senere beordret Petroleumstilsynet midlertidig full stans etter utslipp.

4. «Deepwater Horizon», 2010: Løpsk brønn

I løpet av 87 døgn i 2010 strømmet nærmere 780.000 tonn råolje ut fra den løpske brønnen i Mexicogulfen. Heldige omstendigheter, som varmt vann og at det var lett olje som lakk, var med på å redusere skadene. Man kan bare tenke seg konsekvensene av tungoljelekkasjer i det iskalde sjøvannet i Barentshavet.

5. «Gullfaks C», 2010: Statoil-glippen

Mens oljen fortsatt fosset ut i Mexicogolfen, mistet Statoil 19. mai 2010 kontroll over trykket i en brønn på «Gullfaks C»-plattformen – og faren for en utblåsning var overhengende. Det var klare paralleller mellom «Gullfaks C» og «Deepwater Horizon», som mangelfull oppfølging og forståelse av forvarsler.

Kommentarer