Det nytter

Det finnes en løsning på klimaproblemene.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[14. desember 2007] Oljeflaket som onsdag spredte seg fra Statfjord-feltet vest for Bergen er av de mest umiddelbare miljøproblemene vi har. Mens statsministeren, finansministeren og miljøvernministeren diskuterte framtidas klimautfordringer ved strandkanten på Bali, kunne kystbefolkningen på Vestlandet bekymre seg for en mulig katastrofe bare timer unna. Kun idioter vil nekte for at skjerpet sikkerhet på oljeplattformer er nødvendige tiltak for å skjerme miljøet. Vi vet hva som kan skje, og vi vet hvordan vi kan stoppe det.

Klimautfordringene er vanskeligere å fatte, både for et generelt publikum, for politikere og for forskerne. Debatten ender dessverre ofte opp i skyttergravene, der klimaskeptikere krangler med dommedagsprofeter og politikerne kappes om å angripe hverandres miljøpolitikk hardest samtidig som de lover størst mulig summer til enkle og umiddelbare tiltak. Slik kan debatten virke mot sin hensikt: Dramatiske dommedagsprofetier eller total avfeining av problemstillingen kan føre til avmakt og egoistisk oppførsel, eller til forhastede løsninger uten konkrete resultat. Det vil både mennesket og naturen tape på.

Vi vet ikke hvor mye klodens vannstand og temperatur vil øke. Klimamodeller vil alltid ha et visst preg av usikre spådommer. Men det er liten usikkerhet knyttet til at mennesker påvirker naturen rundt oss og at vi må være forberedt på klimaendringer i tida framover. Dermed blir det viktig å huske at verden har løst store miljøproblemer før. Som vi beskriver i denne utgaven av Ny Tid, reagerte politikere og næringsliv raskt og effektivt både da hullet i ozonlaget ble kjent og da sur nedbør på 1980-tallet truet med å ta livet av alle juletrær i Europa. KFK-gassene forsvant raskt fra både spraybokser, frysere og kjøleskap og ble erstattet av nye produkter som bevisste forbrukere raskt benyttet seg av. Forurensingskontroll reduserte sulfatutslippene dramatisk, og menneskeheten kunne kvittere med nok en vellykket miljøkamp.

Dermed blir den ørkesløse debatten i Stortinget vanskelig å forstå. Regjeringens milliarder til bevaring av regnskog er prisverdige og viktige, men kontroll over utslippene her hjemme og nye tiltak for å forberede oss alle på et mer dramatisk klima er nødvendige og burde være ukontroversielt. En åpen og fordomsfri debatt om edruelige utsikter og fornuftige løsninger er første skritt. Denne uka har Nobelprisen og Bali-konferansen satt problemet på dagsorden. Nå må neste skritt være å slutte med hakkekonkurransen og begynne å undersøke konkrete, kunnskapsbaserte løsninger. Slik kan mennesket igjen vise, at miljøproblemer er til for å løses.

---
DEL