Ole Robert Sunde. Foto: Jo Michael/Gyldendal

Det norske essayet


En noe vilkårlig – eller skal vi si unaturlig – oversikt over essayistikken i vårt lille land.

Email: ors@olerobertsunde.com
Publisert: 2015-09-16
Michel_de_Montaigne_1
Michel de Montaigne. Foto: Wikimedia

Hva går det an å si om det norske essayet – både det informale essayet i en montaignesk tradisjon, og det mer formale, sakprosaiske essayet som kan minne om en akademisk kronikk eller artikkel – ettersom det er nesten ikkeeksisterende, eller i hvert fall var det, før den pågående bergenseren Georg Johannesen tok bladet fra munnen og fikk sitt daværende forlag Gyldendal til å utgi hans samlede essays: Om den norske tenkemåten (1975)? Noen år etter kom Om den norske skrivemåten (1981), og i 1976 kom Jan Erik Volds Entusiastiske essays. Alle tre kom ut på Gyldendals Fakkelbøker, og da var Gyldendal i forkanten, for å si det slik.

Oslo 20020912 Poeten Jan Erik Vold. Blå himmel og sol i bakgrunnen. Foto: Erlend Aas / Scanpix
Jan Erik Vold. Foto: Erlend Aas / Scanpix

Etter Johannesen og Vold kom en rekke «profilforfattere» med sine essays, for på mange måter er det moderne norske essayet innfoldet i tidsskrifter. Siden de norske avisene har en svak intellektuell habitus tok tidsskriftene over, og de fortsetter å ta over (selv nå, med Klassekampen som noe helt enestående i norsk pressehistorie, og ukeavisene Morgenbladet og Dag & Tid, for ikke å glemme månedsavisen Ny Tid), med tidsskrifter som Vinduet, Vagant og Agora (mer om det siden). Disse er på mange måter ryggraden til den norske intellektuelle skrive- og tenkemåten.

Det var Vinduet under Jan Kjærstads redaktørtid som gjorde at jeg tok til å skrive essays. På slutten av hans redaktørtid kom Kjærstads første essaysamling Menneskets matrise (som mer heller mot det formale essayet) i 1989, og samme år kom Jon Fosse med Frå telling via showing til writing (og som har det til felles med Kjærstad at dette er mer formal poetikk enn informale essays). Året etter kom min første essaysamling 4. person entall.
Før mine mannlige kollegaer var den driftige Karin Moe – min generasjons beste hode – ute med sin …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)