Det muslimske brorskap og Vesten


I sin siste bok hevder Martyn Frampton at Det muslimske brorskap er en motsigelsesfylt organisasjon, men motsigelsene er også en del av suksessen den opplever.

Fafner er fast kritiker i Ny Tid. Bosatt i Tel Aviv.
Email: fafner4@yahoo.dk
Publisert: 2018-08-01
The Muslim Brotherhood and the West. A History of Enmity and Engagement

Ved en rundebordskonferanse om islamismen som ble holdt i Paris i 2005, hevdet den franske professoren Olivier Roy at vestlige ledere burde overveie hvordan de kan integrere islamister i det politiske systemet dersom disse er oppriktig interessert i reformer. Han argumenterte med at forsøk på å tøyle og marginalisere islamske grupper i Midtøsten inntil da hadde mislykkes. Dette var fire år etter 9/11, og verden var like splittet som den alltid hadde vært. I oktober samme år uttalte den daværende amerikanske presidenten, George W. Bush, at «islamsk radikalisme, i likhet med kommunismen, bærer i seg motsigelser som uvegerlig fører til fall». Denne påstanden kan selvsagt diskuteres, og på en måte er det nettopp dette Martyn Frampton gjør i sin nye bok. Som foreleser i moderne historie ved Queen Mary University i London gir han seg i kast med å beskrive de historiske relasjonene de egyptiske muslimbrødrene har vært en del av, og tegner et bilde som er fjernt fra det monolittiske inntrykket vi ofte har av vår tids islamisme. Dette er en bevegelse med mange elementer, og ja, iboende motsigelser er i stor grad en del av bildet, men i tilfellet Det muslimske brorskap er motsigelsene også en del av forklaringen på organisasjonens makt og overlevelsesevne.

En dyktig politisk spiller

Da Hassan al Banna grunnla Det muslimske brorskap i 1928, betraktet han sekularismen som det dødeligste våpen som noen gang var utviklet av europeere. Han oppfattet den som en utfordring for det islamske kjerneidealet tawhid – livets enhet som reflekterte det guddommeliges natur. Men al Banna var ikke antivestlig i og for seg; snarere ønsket han å ta i bruk det beste fra «Vesten», som han selv ofte identifiserte med moderniteten, og forsone dette med en islamsk holdning. Han er kjent for å ha sagt at «haram [forbudt, ifølge islam] film er haram, og halal [tillatt, ifølge islam] film er halal». Hans syn på verden reflekterte det han så rundt seg i Egypt i sin samtid. Landet var under britisk styre, og al Banna var svært bevisst den sosioøkonomiske, politiske og – ikke minst – kulturelle vestlige innflytelsen på det egyptiske samfunnet. Hans bevegelse var et signal om å våkne, et forsøk på å gjenopplive folkelig stolthet og selvbevissthet. Han var for eksempel ikke imot moderne teknologi, det som betød noe, var innhold.

Da Hassan al Banna grunnla Det muslimske brorskapet i 1928, betraktet …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal