Det må kunne gå an å tenke nytt


Vi trenger en ny tilnærming til mennesker på flukt, mener kunstner og journalist Mona Bentzen. Sammen med den palestinske kunstneren Mutaz al Habbash skal hun ta i bruk kunst for å nå ut til folk.

Asylinternatet på Trandum, som er Norges eneste lukkede forvaringsanstalt for utlendinger, har den siste måneden fått bred oppmerksomhet i norske medier. Den 15. mars, altså for snart fire uker siden, brøt det ut kraftige protester blant de innsatte på internatet. Mellom 50 og 60 av de innsatte gjorde skade på to av internatets avdelinger. Opprøret er det mest omfattende i internatets historie, og skal ifølge de innsatte selv skyldes misnøye med forholdene ved Trandum. «Det er mange som har spurt meg om Trandum er et fengsel eller ikke. Du vet sikkert hva et fengsel er – et fengsel er et sted du plasseres hvis du hvis du har gjort noe galt, hvis du har skadet noen eller er i besittelse av narkotika. De som sitter på Trandum, har ikke gjort noe galt, så Trandum er ikke et fengsel. Og sitter du i fengsel, vet du når du skal slippe ut og hvorfor du sitter der. Så på mange måter er Trandum verre enn et fengsel.» Mubarik Abedela kom til Norge som enslig, mindreårig asylsøker i 2009. Den snart 22 år gamle mannen tilbrakte til sammen 13 måneder på Trandum I 2013 og 2014. Nå taler han for en fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo under seminaret «Et kritisk blikk på Trandum», arrangert av Antirasistisk senter, om hvordan forholdene var mens han satt der. «Forholdene ved internatet er ikke bra. Vi er mennesker, men vi blir ikke behandlet på en menneskelig måte. Kroppsvisiteringer, kontroll, isolering og dårlig mat er en del av hverdagen. I tillegg er det vanskelig å leve i frykt for å sendes ut av landet. Det er en påkjenning,» sier Abedela til Ny Tid etter seminaret. Han ble løslatt etter åtte måneder ved internatet, men politiet anket løslatelsen. Dette førte til ti nye måneder ved Trandum. «Det handlet egentlig ikke om meg, men om forholdet mellom to land. Jeg tror norske myndigheter prøvde å holde meg på Trandum så lenge som mulig mens de prøvde å finne måter å sende meg ut på. Hadde de lykkes i dette, kunne man åpnet for flere tvangsreturer,» tror Abdela, som ble sittende på Trandum frem til oktober i fjor. Returavtale. Som 16-åring flyktet han fra Etiopia til Norge. Organisasjonen Human Rights Watch rapporterer at menneskerettighetssituasjonen i landet er problematisk. I 2009 innførte landet antiterrorlover som gjør det så å si ulovlig å kritisere landets myndigheter. Lovene begrenser også muligheten til å forbedre menneskerettighetssituasjonen i landet, da …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal