Det landskapet gir


Naturen går i dialog med poesien i Karin Hauganes siste diktsamling, der selve tiden er viktigste byggestein.

Novelist & book reviewer.
Email: gregnidaros@hotmail.com
Publisert: 2018-01-03
Nye sonetter fra innsjøen
Forfatter: Karin Haugane
Gyldendal, Norge

Natur personifiserer seg i poesi. Eller sagt på en annen måte: Poeter slipper inn denne dimensjonen som i virkelighetens kontekst er språkløs. Karin Haugane bruker grepet nokså ofte i sin siste utgivelse Nye sonetter fra innsjøen: Hun gir ikke fugler eller planter stemme, men stemmen i diktene snakker både til fauna og flora (og klimaet), og oppretter en slags dialog med den delen av verden som er sperret ute fra språket. Hun signaliserer ofte i diktene hvorfor dette skjer, og hvordan det skaper poesi for henne. I sonett 62 skriver hun i de to siste strofene:

Naturen lindrer med en menneskehånd / Trærne og vannet og fjell og planter / Lukt av gran, det sildrer, jeg sanser // Her går jeg samtidig med rådyr og elg / Lytter til lyden forsvinner over myra / Holder i hånda di, står i ditt klarvær

«Landet» kan ses som selve sjangeren, sonetten, som strekker seg tvers over mange århundrer.

Én ting er behovet for lindring, som finnes hos de fleste. Noe annet er å identifisere lindringsakten med det vi språkvesener aldri når frem til – i hvert fall ikke gjennom språket. Men i en viss forstand forserer Haugane den eksistensielle barrieren mellom menneske og natur som språket representerer, noe som kan registreres i diktenes detaljer, som i sonett 46, første strofe: «Blåveis, du sto den våren og hver gang». I neste: «Vi stopper for å se deg ennå en gang.» Og neste: «Når du er gått ned i rota for all tid / Vil skjørheten din overføres til en ny / En plante noen vil stå og se skjelve». Hauganes personlige, intime tone med en plante balanserer på kanten til det banale. Men blåveisen har sin virkningshistorie her, en historie som uttrykker mysteriet så vel som fenomenet selv.

Dyrenes liv. Sonetten har også sin egen virkningshistorie – den strekker seg så langt tilbake som til 1300-tallet, til Petrarca, og går via Spencer, Shakespeare, Baudelaire og Rilke frem til dagens poeter som Seamus Heaney, Göran Sonnevi og Inger Christensen. Tradisjonen er sterk og tydelig – man gjenkjenner nesten like lett en sonett som en løvetann i veikanten. De fjorten linjene, delt opp i to kvartetter og to tersetter, fungerer som et slags visuelt skjelett; man ser en konkret struktur på boksiden. Og dette skaper …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)